Przemoc ekonomiczna

PRZEMOC EKONOMICZNA 

Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej i jest definiowana jako zachowania mające na celu ograniczanie jednemu partnerowi możliwości nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego przez drugiego. Przemoc ekonomiczna to szeroki wachlarz nadużyć ekonomicznych, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera[1]. Może być stosowana przez obydwie płcie, ale jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, kobiety stanowią 70% ofiar[2].

Objawia się poprzez:

  • Utrudnianie podjęcia pracy zarobkowej lub nauki.
  • Uniemożliwianie dostępu do wspólnego konta.
  • Wydzielanie pieniędzy i kontrola wydatków.
  • Zaciąganie kredytów bez wiedzy partnera.
  • Przywłaszczanie środków przeznaczonych na utrzymanie rodziny.
  • Uzależnianie przekazania środków na utrzymanie rodziny od określonych warunków.
  • Niepłacenie alimentów.

Jak reagować?

Bądź otwarty na rozmowę z ofiarą umożliwiając ujawnienie zachowań, które stanowią przemoc. Nie wyolbrzymiaj ani nie bagatelizuj sytuacji. Wyjście z niej zajmuje czas i wymaga wsparcia otoczenia, a często również pomocy psychologicznej.

 

[1] Przemoc ekonomiczna. Opracowania tematyczne. BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Kancelaria Senatu Grudzień 2015.

 

[2] Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Część I – Raport z badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, listopad 2010.