Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna – bicie, popychanie, odpychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie

Przemoc psychiczna – poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytyka, narzucanie własnych sądów, wyzywanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, izolacja, groźba zabójstwa, domaganie się posłuszeństwa.

Przemoc seksualna – naruszanie godności osobistej, wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – kontrolowanie wydatków, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny.

Pamiętaj!

Przemoc to przestępstwo. Polskie prawo zakazuje stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie!
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, zwróć się o pomoc do ekspertów Niebieskiej Linii!