Ograniczanie i kontrola

OGRANICZANIE I KONTROLA

Ograniczanie i kontrola to powtarzające się (w przeciwieństwie do jednorazowych) zachowania, których celem jest ograniczanie wolności drugiej osoby.

W wyniku tej formy przemocy, ofiara krok po kroku zmienia swoje plany i zachowanie, tak aby postępować zgodnie z oczekiwaniami sprawcy. Rozwój technologii znacznie zwiększył możliwości sprawowania kontroli.

Objawia się poprzez:

 • Kwestionowanie tego, jak dana osoba ubiera się, mówi czy zachowuje się.
 • Izolowanie od przyjaciół i rodziny.
 • Chęć ciągłego bycia poinformowanym, gdzie i z kim druga osoba przebywa.
 • Natarczywe wypytywanie o codzienne sprawy.
 • Kontrolowanie wydatków i przychodów finansowych.
 • Nieumiejętność odmówienia propozycjom drugiej osoby.
 • Okazywanie zazdrości w związku z innymi znajomościami.
 • Wytwarzanie nieuzasadnionych powodów do przepraszania i wybaczania.
 • Zakazywanie pewnych działań (bezpośrednio lub pośrednio).
 • Rezygnacja z planów (nauka, praca) pod wpływem drugiej osoby.
 • Kontrolę nad spożyciem jedzenia lub aktywnością fizyczną drugiej osoby.
 • Poniżanie.

Jak reagować?

Ograniczanie i kontrola bywały uznawane za demonstrację uczuć i sposób okazywania zainteresowania drugą osobą. Kluczowe jest to, jak czuje się osoba kontrolowana i to, czy jej wolność jest ograniczana. Właśnie dlatego osoby z najbliższego środowiska mają kluczową rolę – umożliwiając rozmowę i ujawnienie zachowań i komentarzy, które stanowią przemoc. Wyjście z takiej sytuacji zajmuje czas i wymaga wsparcia otoczenia, a często również pomocy psychologicznej.