Cyberprzemoc

CYBERPRZEMOC 

Cyberprzemoc to zachowania, które mają na celu skrzywdzenie danej osoby lub grupy przy użyciu Internetu i/lub środków komunikacji elektronicznej: e-mail, media społecznościowe, blogi, wiadomości tekstowe, aplikacje. Ta forma przemocy może zachodzić bez względu na porę dnia i miejsce, w którym realnie znajduje się ofiara, dlatego osoba jej doświadczająca może mieć wrażenie ciągłego wystawienia na ataki sprawców. Społeczna kontrola tego zjawiska jest stosunkowo niska.

Konsekwencje cyberprzemocy to poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój, obniżenie poczucia własnej wartości, depresja.

Jak się objawia?

Cyberprzemoc rozwija się równie dynamicznie jak sama technologia, wyróżniamy różne jej formy.

➔     Znęcanie się:

Regularne kontaktowanie się z daną osobą w celu nękania, upokarzania lub grożenia jej. Na przykład ciągłe telefony lub wiadomości w mediach społecznościowych, groźby, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających ofiarę filmów, zdjęć czy informacji.

➔     Kradzież tożsamości:

Wykorzystanie technologii cyfrowej do podszycia się pod inną osobę. Sprawca może, na przykład, wysyłać z profilu ofiary obraźliwe treści, tworzyć w mediach społecznościowych nieprawdziwych użytkowników wykorzystując zdjęcie/dane personalne ofiary, publikowanie treści w imieniu ofiary.

➔     Śledzenie:

Inwigilacja aktywności i zachowań ofiary przy wykorzystaniu mediów społecznoścowych i aplikacji. Sprawca może, na przykład, śledzić ofiarę przez GPS, kontrolować polubienia na portalach społecznościowych, czytać prywatne wiadomości.

 

Jak reagować?

 

  • Bądź zawsze gotowy do wysłuchania ofiary.
  • Bądź wspierający. Nie bagatelizuj ani nie wyolbrzymiaj sytuacji.
  • Wspieraj dialog. Zachęć ofiarę do rozmów z rodziną i/lub przyjaciółmi, ponieważ utrzymywanie sytuacji w tajemnicy prowadzi do izolacji.
  • Nie odpowiedaj nienawiścią na nienawiść i przemocą na przemoc. To tylko pogorszy sytuację.
  • Blokuj niechciane kontakty.
  • Zgłaszaj nadużycia. Na portalach społecznościowych istnieje możliwość zgłaszania wpisów i profili, które łamią przepisy. Przemoc w internecie można zgłosić na policję, tak jak każdą inną jej formę.