Co to jest przemoc?

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Obelgi, groźby (przemoc psychiczna), wymuszanie współżycia seksualnego (przemoc seksualna), ograniczanie dostępu do pieniędzy (przemoc ekonomiczna) to także forma przemocy.