Fakty i mity na temat przemocy

MIT: Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.

FAKT: Niekontrolowana agresja może prowadzić do eskalacji przemocy. Żadnej sytuacji, w której może dojść do utraty zdrowia lub życia, nie można traktować jako kwestii prywatnej.

MIT: Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego

FAKT: Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego. Niezależnie od sytuacji ekonomicznej, wykształcenia czy grupy społecznej.

MIT: Nie donosi się na rodzinę/znajomych/sąsiadów na policję.

FAKT: Przemoc domowa nie jest tylko sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ścigania sprawców przestępstw.

MIT: To był jednorazowy incydent, który sie nie powtórzy.

FAKT: Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy – przemoc z dużym prawdopodobieństwem powtórzy się.

MIT: Gdyby ofiara naprawdę cierpiała to odeszłaby od sprawcy.

FAKT: Strach, zależność finansowa, brak innych możliwości zamieszkania, obawa przed „pozbawieniem dzieci ojca”, brak pracy – to tylko niektóre z czynnikoów powstrzymujących kobiety od odejścia od sprawcy.

MIT: Alkohol jest główną przyczyną przemocy w rodzinie.

FAKT: Alkoholizm nie jest przyczyną przemocy. Wielu mężczyzn jest agresywnych w stosunku do partnerki, kiedy są trzeźwi. Są tacy, którzy biją tylko pod wpływem alkoholu, ale i tacy, którzy biją tylko, gdy są trzeźwi.

MIT: Dla dobra dzieci kobieta powinna poświęcić swoje szczęście i „ratować” małżeństwo.

FAKT: Badania pokazują, iż emocjonalne i fizyczne zdrowie dzieci polepsza się, kiedy są odizolowane od sprawcy. Wiele kobiet opuszcza związek oparty na przemocy, mając na względzie bardziej ochronę dzieci niż siebie.

MIT: Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył.

FAKT: Nikt nie zasluguje na bicie! Zupa była za słona, kobieta źle zajmowała się dziećmi, była nie dość troskliwa dla męża, zbyt dużo czasu spędzała poza domem – to tylko preteksty!

MIT: Przemoc jest wynikiem choroby psychicznej.

FAKT: Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.

MIT: Ryzyko ataku ze strony obcej osoby jest częstsze niż ze strony własnego partnera.

FAKT: Przemoc ze strony osoby bliskiej jest zjawiskiem bardziej powszechnym niż przemoc, która występuje ze strony obcej osoby.

MIT: Gwałt w małżeństwie nie istnieje.

FAKT: Każda kobieta ma prawo powiedzieć „NIE”, niezależnie od tego, kim jest. Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp i nigdzie nie jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu intymnym; akt ślubu nie odbiera tego prawa.