banner__0001_cotojestprzemoc

Fakty i mity na temat przemocy

MIT: Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.

FAKT: Niekontrolowana agresja może prowadzić do eskalacji przemocy. Żadnej sytuacji, w której może dojść do utraty zdrowia lub życia, nie można traktować jako kwestii prywatnej.

MIT: Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego

FAKT: Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego. Niezależnie od sytuacji ekonomicznej, wykształcenia czy grupy społecznej.

MIT: Nie donosi się na rodzinę/znajomych/sąsiadów na policję.

FAKT: Przemoc domowa nie jest tylko sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania pope������������nianiu przestępstw i ścigania sprawców przestępstw.

MIT: To był jednorazowy incydent, który sie nie powtórzy.

FAKT: Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy – przemoc z dużym prawdopodobieństwem powtórzy się.

MIT: Gdyby ofiara naprawdę cierpiała to odeszłaby od sprawcy.

FAKT: Strach, zależność finansowa, brak innych możliwości zamieszkania, obawa przed „pozbawieniem dzieci ojca”, brak pracy – to tylko niektóre z czynnikoów powstrzymujących kobiety od odejścia od sprawcy.

MIT: Alkohol jest główną przyczyną przemocy w rodzinie.

FAKT: Alkoholizm nie jest przyczyną przemocy. Wielu mężczyzn jest agresywnych w stosunku do partnerki, kiedy są trzeźwi. Są tacy, którzy biją tylko pod wpływem alkoholu, ale i tacy, którzy biją tylko, gdy są trzeźwi.

MIT: Dla dobra dzieci kobieta powinna poświęcić swoje szczęście i „ratować” małżeństwo.

FAKT: Badania pokazują, iż emocjonalne i fizyczne zdrowie dzieci polepsza się, kiedy są odizolowane od sprawcy. Wiele kobiet opuszcza związek oparty na przemocy, mając na względzie bardziej ochronę dzieci niż siebie.

MIT: Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył.

FAKT: Nikt nie zasluguje na bicie! Zupa była za słona, kobieta źle zajmowała się dziećmi, była nie dość troskliwa dla męża, zbyt dużo czasu spędzała poza domem – to tylko preteksty!

MIT: Przemoc jest wynikiem choroby psychicznej.

FAKT: Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.

MIT: Ryzyko ataku ze strony obcej osoby jest częstsze niż ze strony własnego partnera.

FAKT: Przemoc ze strony osoby bliskiej jest zjawiskiem bardziej powszechnym niż przemoc, która występuje ze strony obcej osoby.

MIT: Gwałt w małżeństwie nie istnieje.

FAKT: Każda kobieta ma prawo powiedzieć „NIE”, niezależnie od tego, kim jest. Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub wykonania takiego czynu, stosując przemoc, gro������������������������������������bę bezprawną lub podstęp i nigdzie nie jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu intymnym; akt ślubu nie odbiera tego prawa.