O kampanii

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie naruszeniem praw człowieka.

Co trzecia kobieta w swoim życiu doświadczy przemocy seksualnej lub fizycznej.

Przemoc nie dyskryminuje. Może dotknąć każdego, bez względu na dochód, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, płeć czy religię. I choć tak wszechobecna, to ciągle jest tematem tabu.


W Avon wierzymy w świat wolny od przemocy wobec kobiet.

Od 2004 roku Fundacja Avon dla Kobiet przekazała ponad 80 milionów dolarów na całym świecie na wspieranie świadomości, edukację oraz rozwój i wdrażanie programów profilaktyki i pomocy bezpośredniej.

W Polsce kampania Avon Kontra Przemoc funkcjonuje od 2008. W ramach naszych programów CSR wspieramy działania edukacyjne oraz organizacje pozarządowe. Od lat naszymi partnerami są „Niebieska Linia” i Fundacja Feminoteka.

W naszych działaniach koncentrujemy się nie tylko na udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy, m.in. poprzez przeciwprzemocową aplikację mobilną Avon Alert, ale również głośno mówimy o problemie.

Chcemy wykorzystać nasz głos, aby zburzyć mur milczenia wokół przemocy wobec kobiet, uświadamiać o istnieniu różnych form przemocy i inicjować publiczną  dyskusję, co należy zmienić, aby kobiety mogły żyć w pełni bezpiecznie.

Staramy się, aby wszyscy, z którymi współpracujemy – nasze Konsultantki, nasi pracownicy, klienci, partnerzy, ich bliscy – mieli łatwy dostęp do wiedzy i informacji potrzebnych do rozpoznawania przemocy i reagowania na nią w sposób bezpieczny.


Jak działamy

Avon Alert

W 2019 roku, we współpracy z Fundacją Feminoteka, uruchomiliśmy pierwszą w Polsce przeciwprzemocową aplikację Avon Alert (https://avonalert.pl). Ta aplikacja zapewnia bezpłatną i profesjonalną pomoc świadkom i osobom doświadczającym przemocy, poprzez szybki kontakt z telefonem Feminoteki i całodobowym czatem oraz dostarcza istotnych informacji o problemie przemocy. Do tej pory z aplikacji skorzystało 55 tys. osób.

          

                                                 


„Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”

Od 2009 roku tradycyjnie już przekazujemy fundusze na rzecz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia zgromadzone w ramach corocznego biegu „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”. Zebrane pieniądze wspierają działalność poradni telefonicznej i mailowej „Niebieskiej Linii” IPZ.


Kampania Avon Kontra Przemoc 2019 – „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne”

W ramach tej kampanii, wraz z Fundacją Feminoteka, wspólnie budowaliśmy świadomość powszechnego istnienia zjawiska przemocy, ale skupiając się na pokazaniu nie słabości, ale siły kobiet. Jej bohaterkami były kobiety, które odnalazły w sobie moc i uwolniły się od prześladowania.

Kampania miała na celu „skreślenie” przemocy ze swojego otoczenia oraz dodanie siły i wsparcia kobietom, aby nie bały się szukać pomocy i wsparcia. Zmotywowanie obalenie mitów na temat przemocy wobec kobiet, które powstrzymują je przed szukaniem pomocy i wsparcia.


Kampania Avon Kontra Przemoc 2021 – „Rachunek Przemocy”

Przemoc ekonomiczną trudno rozpoznać nawet, gdy dotyka nas lub bliskich. Jako jedni z pierwszych w Polsce pokazaliśmy milionom ludzi ten lekceważony problem, znajdując dla niego dosadny symbol – rachunek przemocy.

Celem naszej kampanii „Rachunek przemocy” było budowanie świadomości, czym jest przemoc ekonomiczna i jak ją rozpoznać. Zależało nam, aby zerwać ze standardowym myśleniem o przemocy jako wyłącznie akcie napaści fizycznej. Symbolem kampanii stały się więc pozornie zwyczajne paragony za codzienne zakupy. Na nich umieściliśmy upokarzające słowa, jakie słyszą osoby doświadczające przemocy ekonomicznej. Użyliśmy ich, by wystawić oprawcom „rachunek przemocy”. Paragony tłumaczyły, jakie formy przybiera przemoc ekonomiczna.


16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

To międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaczyna się co roku 25 listopada (Dzień przeciw przemocy wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka). Została zainicjowana w 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute.

Avon co roku aktywnie angażuje się w tym czasie w działania i akcje na rzecz bezpieczeństwa kobiet. Po stronie kobiet stoimy cały rok, ale ten czas to moment szczególny, kiedy głośno i dobitnie mówimy „NIE!” dla wszelkich przejawów przemocy wobec kobiet.


Kampania Avon Kontra Przemoc jest finansowana tylko i wyłącznie z funduszy zebranych ze sprzedaży naszych produktów z Symbolem Nieskończoności. Są dostępne cały rok u Konsultantek lub na stronie www.avon.pl.

Kupując produkt z Symbolem Nieskończoności masz realny wpływ na tworzenie lepszego, bezpieczniejszego świata dla kobiet.