Category: 2013

Przemoc domowa to pogwałcenie praw człowieka

27.11.2013

10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw

Człowieka. Jest to jednocześnie ostatni z 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. Każdego roku tego dnia, świętujemy uniwersalne prawa człowieka, ale jednocześnie zwracamy uwagę na to, jak wiele w tym obszarze pozostaje do zrobienia, tak by każdy człowiek mógł z tych praw korzystać zawsze i wszędzie. więcej >>

To moja wina.

27.11.2013

W Polsce dwie osoby na minutę przemocy fizycznej ze strony bliskiej osoby doświadczają. więcej >>

Jeśli twoje dzieci się boją, ty też powinnaś.

27.11.2013

Prawie połowa (44%) Polaków zna przynajmniej jedną rodzinę, o której słyszała lub wie, że dochodzi w niej do przemocy wobec dzieci. 15% Polaków posiadających dzieci do 18 roku życia stosowało wobec swojego dziecka którąkolwiek formę przemocy przynajmniej raz, 12% Polaków przyznaje się do zastosowania wobec swojego dziecka przynajmniej jednej z czterech form przemocy więcej niż raz. Co trzeci dorosły Polak/Polka uznaje, iż bicie dzieci jest skuteczną metodą wychowawczą, a 35% nie uznaje bicia dzieci za zachowanie niezgodne z prawem!
więcej >>

Nie mam swobodnego dostępu do naszego konta.

27.11.2013

Ograniczanie wolności ekonomicznej jest często używaną taktyką zdobywania władzy w związku. W wielu wypadkach, ofiary przemocy zmuszane są do oddawania wszystkich swoich pieniędzy albo do zrezygnowania z pracy. Innymi formami ograniczania wolności ekonomicznej jest utrudnianie dostępu do kart kredytowych, sprawdzanie wyciągów z kont oraz oszczędności. więcej >>

Zawsze chce wiedzieć, gdzie jestem.

26.11.2013

Osoba z waszego otoczenia może być ofiarą przemocy emocjonalnej w związku. Może to na przykład oznaczać, że jej partner zawsze chce wiedzieć, dokąd idzie, z kim rozmawia przez telefon i z kim spędza czas.
więcej >>