Jeśli twoje dzieci się boją, ty też powinnaś.

27.11.2013

Prawie połowa (44%) Polaków zna przynajmniej jedną rodzinę, o której słyszała lub wie, że dochodzi w niej do przemocy wobec dzieci. 15% Polaków posiadających dzieci do 18 roku życia stosowało wobec swojego dziecka którąkolwiek formę przemocy przynajmniej raz, 12% Polaków przyznaje się do zastosowania wobec swojego dziecka przynajmniej jednej z czterech form przemocy więcej niż raz. Co trzeci dorosły Polak/Polka uznaje, iż bicie dzieci jest skuteczną metodą wychowawczą, a 35% nie uznaje bicia dzieci za zachowanie niezgodne z prawem!

Strach jest bardzo ściśle powiązany z przemocą, szczególnie jeśli mamy dzieci. Jeśli są one świadkami przemocy domowej, są narażone na emocjonalną i psychologiczną traumę oraz poczucie odrzucenia, a w dłuższej perspektywie mogą mieć problemy społeczne, behawioralne oraz emocjonalne. Te symptomy mogą prowadzić do depresji, myśli samobójczych czy agresji.

Osoby, które w dzieciństwie były świadkami lub ofiarami przemocy, mogą przejawiać niektóre lub wszystkie z tych zachowań w życiu dorosłym, często nakręcając w ten sposób koło przemocy, co w konsekewncji wpływa na ich poczucie szczęścia.
Jeśli żyjesz w przemocowym związku, Twój plan bezpieczeństwa na wypadek napaści ze strony partnera powinien uwzględniać także bezpieczeństwo dzieci. Powiedz im, co mają zrobić, gdyby do takiego ataku doszło – powinny znać numer 112 i 997 na Policję, 999 do pogotowia ratunkowego, powinny wiedzieć, jak bezpiecznie opuścić dom, do kogo ze znajomych, sąsiadów lub rodziny zwrócić się o pomoc – mówi Renata Durda, kierowniczka Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ.

Czy ktoś spośród twoich znajomych na FB może być ofiarą takiego zachowania? Polub lub udostępnij post, aby przełamać tabu.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na: www.niebieskalinia.pl