Zawsze chce wiedzieć, gdzie jestem.

26.11.2013

Osoba z waszego otoczenia może być ofiarą przemocy emocjonalnej w związku. Może to na przykład oznaczać, że jej partner zawsze chce wiedzieć, dokąd idzie, z kim rozmawia przez telefon i z kim spędza czas.

Przemoc domowa to zachowanie polegające na zdobyciu władzy i kontroli nad ofiarą poprzez zastraszanie, upokarzanie, często połączone z groźbą użycia przemocy lub stosowaniem przemocy fizycznej. Mogą to być incydenty lub ciągłe zachowanie, które zazwyczaj w miarę upływu czasu pogarsza się.

Przemocy doświadcza 800 tys. Polek rocznie, a ok. 150 ginie wskutek tzw. nieporozumień domowych. Co trzecia osoba w Polsce doświadczyła przemocy domowej. W 97% ofiarami są kobiety i dziewczynki.

Ofiara takiego zachowania może być wśród twoich znajomych. Polub albo udostępnij post, by przełamać tabu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym zjawisku, wejdź na: www.niebieskalinia.pl