Avon publikuje dane z raportu dotyczącego przemocy wobec kobiet

05.12.2019

Najnowsze badania Avon pokazały, że co piąta kobieta na świecie nie czuje się bezpiecznie w miejscach publicznych, a aż 56% kobiet doświadczyło w swoim życiu różnych form nadużyć. W trosce o bezpieczeństwo kobiet Avon i Fundacja Avon for Women 25 listopada 2019 nawiązali współpracę z World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGS). Wspólnie w ramach akcji #SpeakOutListenUp będą budować świadomość i edukować na temat przemocy ze względu na płeć.

Avon dąży do realnej poprawy sytuacji kobiet na świecie. W celu zdefiniowania skali problemu przemocy płciowej na świecie na zlecenie Fundacji Avon przeprowadzono badania [1], które ujawniły, że 56% kobiet na świecie padło ofiarą nadużyć fizycznych, seksualnych, finansowych czy psychicznych. Niestety aż 38% ofiar przemocy nie wie gdzie szukać pomocy, a aż 60% nie wierzy, że zostaną potraktowane poważnie. Skala problemu jest ogromna, ponieważ co trzecia kobieta na świecie nie wierzy, że system prawny i organy ścigania traktują przemoc seksualną jako przestępstwo. W Turcji takie zdanie ma 51% obywatelek, a w RPA 42%.

Współpraca Avon i WAGGGS ma na celu zachęcenie ofiar do mówienia o doświadczeniach nadużyć i przemocy. W ramach akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” Avon ogłosił rozpoczęcie kampanii #SpeakOutListenUp. Celem akcji jest skierowanie uwagi opinii publicznej na problem przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej oraz udzielania pomocy jej ofiarom. #SpeakOutListenUp ma pokazać kobietom, że ich głos jest ważny i dodać im odwagi w mówieniu o problemie przemocy. Badania wskazały, że co piąta kobieta na świecie nie czuje się bezpiecznie w miejscach publicznych, jednak w Afryce Południowej odsetek wzrasta do 47% i 51% w Turcji.

– Fundacja Avon jest zaangażowana w przełamywanie barier, z którymi codziennie mierzą kobiety i dziewczęta na całym świecie. Aż jedna trzecia z nich  bezpośrednio doświadcza agresji i znęcania się ze względu na płeć, a przemoc domowa zabija więcej kobiet niż jakikolwiek inny problem. Zbyt często cierpią samotnie w milczeniu. Często rodzina i przyjaciele nie zauważają oznak znęcania się i przemocy lub nie potrafią ich zidentyfikować. Z tego powodu Avon chce zapoczątkować dyskusję i edukację na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby zachęcić poszkodowanych do zabrania głosu. Razem z WAGGGS mamy ogromną szansę na i, działanie, dzięki któremu możemy wywrzeć realny wpływ na poprawę sytuacji życiowej kobiet na świecie – podkreśla Amy Greene, Przewodnicząca Fundacji Avon dla Kobiet.

W ramach partnerstwa stworzono program szkoleniowy dla przedstawicieli Avon i WAGGGS w trzech państwach. Wśród nich są RPA, Filipiny i w Argentyna. Jednak to dopiero początek. Celem kluczowym jest stworzenie międzynarodowej kampanii, która dotrze do ponad 15 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie. Program ma na celu rozwiązanie problemu ciszy związanej z przemocą ze względu na płeć, umożliwiając kobietom i dziewczętom doświadczającym przemocy i wykorzystywania do bezpiecznego wypowiadania się i uzyskania potrzebnego wsparcia.

CEO World Association of Girl Guides and Girl Scouts, Sarah Nancollas, informuje: Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych przypadków łamania praw człowieka na świecie. Jest to pewnego rodzaju epidemia. Dzięki współpracy z Fundacją Avon będziemy wspierać młode kobiety i dziewczęta w dokonywaniu zmian w społecznościach, w których żyją. Chcemy, by zrozumiały, że ich głos może realnie wpłynąć podnoszenie świadomości i rozwianie szkodliwych mitów związanych z przemocą i dyskryminacją. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie Avon i Fundacji Avon w kontynuowaniu tego ważnego zadania.

Oprócz partnerstwa WAGGGS, Avon stara się wykorzystywać swój globalny zasięg do szerzenie wiedzy na temat form przemocy, nękania i znęcania się, jakich doświadczają kobiety i dziewczęta. W trakcie trwania akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, klienci Avon mogą kupić produkty, których całych dochód zostanie przekazany na rzecz organizacji wspierających walkę z przemocą wobec kobiet. Zebrane fundusze zasilą pulę przekazanych już dotychczas przez firmę Avon i Fundację Avon środków –  65 mln.  dolarów.

Link do pełnego raportu: https://www.avonworldwide.com/dam/jcr:fb94edfa-3ed0-4418-9ddc-85f1c48c5c3d/Avon%20Global%20Womens%20Survey_Web.pdf

[1] Globalne badanie kobiet Avon: przemoc wobec kobiet i dziewcząt przeprowadzone w 2018 roku. Globalna ankieta przeprowadzona wśród 14 400 kobiet w 15 krajach na temat ich postaw i postrzegania relacji między płciami i przemocy w różnych formach.

AVON i Feminoteka skreślają przemoc wobec kobiet

25.11.2019

AVON i Feminoteka skreślają przemoc wobec kobiet  

– start ogólnopolskiej kampanii PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne”  

Dwie na pięć kobiet, które doświadczyły przemocy, nie wiedzą gdzie szukać pomocy1, a wiele z nich po prostu wstydzi się lub boi zgłosić akt przemocy. Dlaczego? „Nie mogę mówić o tym głośno”, „Nie należy się wtrącać” – to zdania, które wielokrotnie pojawiają się wgłowach pokrzywdzonych i świadków. Od dziś skreślenie przemocy będzie jednak znacznie łatwiejsze – pod hasłem „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” startuje ogólnopolska kampania firmy AVON i fundacji Feminoteka, które będą walczyć z przemocą w pozytywny sposób. Bohaterkami kampanii są kobiety, które odnalazły w sobie moc i wydostały się z przemocowej sytuacji. Aby ułatwić takie działanie wszystkim pokrzywdzonym, została również uruchomiona pierwsza w Polsce przeciwprzemocowa aplikacja mobilna AVON Alert. 

25 listopada w ramach światowej akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” fundacja Feminoteka i firma AVON wspierana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i największe polskie miasta startują ze wspólną kampanią „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne”, w ramach której wspierają kobiety, i pokazują, że reagowania na przemoc nie należy się bać. 

 

haslo_avon

 

Nowe technologie sposobem na walkę z przemocą 

Zaledwie 60% pokrzywdzonych wierzy, że ich zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie.2 Aby ułatwić kobietom wzywanie pomocy w trudnych sytuacjach, organizatorzy kampanii stworzyli pierwszą w Polsce przeciwprzemocową aplikację. AVON Alert umożliwia szybki kontakt z telefonem wsparcia Feminoteki, który zapewnia bezpłatną, profesjonalną pomoc ofiarom i świadkom wszelkich rodzajów przemocy (tel. 888-88-33-88, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00). Aplikacja daje również możliwość dyskretnego wezwania pomocy w formie tekstowej. W aplikacji znajduje się także moduł edukacyjny, dzięki któremu można dowiedzieć się, co jest przemocą i jak sobie z nią radzić, oraz specjalny chat-bot, do którego można zwrócić się o pomoc 24 godziny na dobę.  

Start kampanii „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” to dla fundacji Feminoteka początek ważnego rozdziału. Od teraz będziemy mogły wspierać kobiety z doświadczeniem przemocy wznacznie szerszym wymiarze. Będzie to możliwe nie tylko dzięki wydłużonym godzinom pracy naszego numeru wsparcia, ale również aplikacji AVON Alert, z której kobiety mogą korzystać zawsze, kiedy tego potrzebują. Jestem przekonana, że te dwa narzędzia pozwolą uzyskać profesjonalną pomoc i odbudować poczucie mocy i odwagi wielu kobiet  podkreśliła Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka. 

Głośno o przemilczanych problemach 

Przemoc to w Polsce wciąż wstydliwy problem. Pokrzywdzeni iświadkowie często wolą przemilczeć temat, niż narażać się na niezrozumienie otoczenia. Potęguje to ich poczucie niepewności i strachu nawet w najbliższym otoczeniu. W ankiecie „Violence against women and girls”3 przeprowadzonej wśród 14400 kobiet z 15 krajów tylko 61% respondentek zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w swojej społeczności. Dyskretna aplikacja AVON Alert i telefon pomocowy Feminoteki to szansa, by Polki mogły odzyskać poczucie bezpieczeństwa i powiedzieć przemocy głośne „nie”. 

Przemoc niejedno ma imię – to nie tylko siniaki, ale także ograniczanie wolności, wydzielanie pieniędzy, czy wykorzystywanie psychiczne. Niewiele kobiet zdaje sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego w AVON od lat dbamy o bezpieczeństwo kobiet i sprzeciwiamy się przemocy każdego rodzaju. Naszymi działaniami chcemy nie tylko uświadomić kobietom, że mogą znajdować się w przemocowej sytuacji, ale przede wszystkim dać im moc, aby mogły się z niej uwolnić. Wierzymy, że mając w telefonie aplikację AVON Alert, wiele kobiet odważy się wyciągnąć rękę po pomoc i skreślić przemoc w swoim życiu – powiedziała Anna Werstler, dyrektor marketingu Avon Cosmetics Polska. 

Edukacją w przemoc 

Prawdziwą siłą firmy AVON jest ponad 200 tysięcy Polek, które rozwijają się zawodowo jako Ambasadorki Piękna. Wezmą one udział szkoleniach z ekspertkami Feminoteki w zakresie rozpoznawania przemocy i wspierania kobiet dotkniętych przemocą. Dzięki temu, gdy tylko zauważą niepokojące objawy wśród rodziny, znajomych lub klientek, będą potrafiły zareagować i udzielić im natychmiastowej pomocy. Ambasadorki Piękna AVON można zobaczyć również w materiałach promocyjnych kampanii, w tym na głównym plakacie akcji. 

Solidarność, która daje (po)moc  

Przemoc to wciąż zjawisko o zbyt dużej skali, by jeden podmiot mógł ją skutecznie wyeliminować. Dlatego też organizatorzy akcji postawili na koalicję przeciw przemocy z partnerami instytucjonalnymi. Kampanię swoim honorowym patronatem objęli prezydenci miast Warszawy, Wrocławia, Łodzi iPoznania, jak również Rzecznik Praw Obywatelskich.  

Przemoc wobec kobiet to wielowymiarowy problem, którego skutki dotyczą nie tylko ofiar, ale również ich rodzin, znajomych i całego społeczeństwa. W Biurze RPO stworzyliśmy listę dziesięciu obszarów, które wymagają natychmiastowych działań, aby skala przemocy wobec kobiet mogła się systematycznie zmniejszać. Jestem jednak świadomy, że ograniczenie tego zjawiska nie będzie możliwe bez solidarnych działań na rzecz edukacji społeczeństwa oraz skończenia kulturą milczenia i obwiniania ofiar. Bardzo cieszę się, że kampanię „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” wspiera szeroka koalicja trzeciego sektora, samorządów i biznesu – to olbrzymia szansa na zmianę postrzegania przemocy przez społeczeństwo i realne wsparcie ofiar – powiedział Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Spot promujący kampanię można obejrzeć pod adresem www.avonalert.pl/spot. Szczegóły kampanii oraz aplikacja AVON Alert są dostępne na stronach www.avonalert.plwww.avonkontraprzemoc.pl oraz www.feminoteka.pl. 

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

23.11.2018

Hejt w internecie, odcinanie od pieniędzy, chorobliwa zazdrość – myślisz, że w naszych czasach to normalne? #ZmieńMyślenie z AVON.

Polki czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu, ale tylko niewiele więcej niż połowa z nich wierzy w skuteczność systemu prawnego, gdy doświadcza niefizycznych form przemocy – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji AVON w 15 krajach świata. Dlatego 25.11.2018, z okazji międzynarodowej akcji „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt”, marka rozpoczyna kampanię #ZmieńMyślenie, która zwraca uwagę na cyberprzemoc, ograniczanie i kontrolę, przemoc ekonomiczną oraz nagabywanie w przestrzeni publicznej. AVON edukuje w zakresie tych czterech rodzajów zachowań, które nie zawsze są postrzegane jako przemoc, i zachęca do przeciwstawienia się im.

 

logo_polish_version

 

 

Brak wiary w skuteczną pomoc

W Polsce większość, bo aż 82% kobiet czuje się bezpiecznie na ulicy. To bardzo dobry wynik w porównaniu z tym, jak oceniany jest poziom bezpieczeństwa kobiet na przykład w Turcji (27%), RPA (32%) czy Brazylii (43%). Problematyczna wydaje się natomiast kwestia zaufania do systemu sprawiedliwości i postrzegania poziomu zrozumienia niefizycznych form przemocy. 75% kobiet w Polsce wierzy, że organy prawne potraktują przemoc fizyczną jako przestępstwo. Poziom zaufania do systemu prawnego wygląda natomiast znacznie gorzej jeśli chodzi o przemoc psychiczną (58%), czy ekonomiczną (55%). 89% Polek zdecydowałoby się szukać pomocy u odpowiednich organów w przypadku doświadczenia przemocy, ale jedynie 54% z nich wiedziałoby, gdzie się zgłosić. Prawie co dziesiąta miałaby opory przed wyjawieniem faktu bycia ofiarą.[1]

#ZmieńMyślenie

Przemoc kojarzy się głównie z fizycznym aspektem – biciem, szturchaniem czy popychaniem. Istnieją jednak również inne jej rodzaje, często uznawane przez społeczeństwo za „normalne” zachowanie. W ramach kampanii #ZmieńMyślenie, AVON edukuje na temat czterech rodzajów przemocy: cyberprzemocy, ograniczania i kontroli, przemocy ekonomicznej i nagabywania w przestrzeni publicznej.

Akceptacja przemocy wobec kobiet musi się zakończyć, a nasze działania mają do tego doprowadzić. Wzrost świadomości to pierwszy, ale niezwykle ważny krok do zmian społecznych i kulturowych, dzięki którym kobiety będą żyły wolne i bezpieczne. Na całym świecie. – mówi Barbara Goździkowska, Dyrektor Generalna AVON Cosmetics Polska.

Celem kampanii #ZmieńMyślenie jest uświadamianie, że te formy przemocy, mimo że nie zostawiają śladów na ciele, często ranią nie mniej dotkliwie. To także zachęta dla ofiar, by szukać pomocy, a dla społeczeństwa – by zauważać i reagować.

Przemoc wobec kobiet to nie tylko agresja fizyczna. Niektóre jej formy trudno rozpoznać i łatwo przemilczeć, ponieważ nie pozostawiają śladów fizycznych. Świadkowie, a często same poszkodowane, nie zdają sobie sprawy, że mają do czynienia z przemocą. Dlatego dostrzeżenie takich zachowań i zrozumienie ich istoty jest pierwszym krokiem, by się od nich uwolnić – mówi Renata Durda, Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Filmy edukacyjne przedstawiające niefizyczne rodzaje przemocy będą dostępne na stronie internetowej avonkontraprzemoc.pl i w kanałach social media marki od 25.11.2018 roku.

[1] Badanie wykonane w 2018 roku na zlecenie Fundacji AVON na próbie 14 400 kobiet z 15 krajów, w tym 1 000 z Polski.

Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy zainaugurowany w Polsce

09.10.2018

Print

W zeszłym roku ponad 67 tys. kobiet w Polsce doświadczyło przemocy domowej. Tak przynajmniej mówią oficjalne policyjne statystyki uwzględniające tylko osoby zarejestrowane w ramach Niebieskiej Karty. AVON Kontra Przemoc, Vital Voices, Centrum Praw Kobiet i Rzecznik Praw Obywatelskich ogłaszają pierwszą polską edycję inicjatywy „Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy”.  W ramach projektu odbędą się 3-dniowe warsztaty, których celem jest zwiększenie skuteczności pracy różnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i tym samym poprawa jakości interwencji i pomocy świadczonej pokrzywdzonym kobietom. Projekt został objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Instytut Sprawiedliwości – globalna inicjatywa po raz pierwszy w Polsce

Pierwsze w Polsce wydarzenie pod egidą Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy odbywa się w dniach 10-12 października w Hotelu Sofitel Victoria przy współpracy
z Centrum Praw Kobiet i Vital Voices. Przyjmie ono formę trzydniowych warsztatów i skierowane jest do osób, które w ramach swojej działalności zawodowej stykają się z problemem przemocy wobec kobiet. Wśród  uczestników znajdują się sędziowie, prokuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni i przedstawiciele organizacji społecznych.

W trakcie szkolenia przy wsparciu międzynarodowych oraz polskich  trenerów i trenerek,  wypracowywana zostanie strategia oraz plan przełamywania barier występujących w polskim systemie pomocy kobietom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej i seksualnej. Pracując na konkretnych przykładach, uczestnicy postarają się  wypracować rozwiązania dotyczące m.in. współpracy interdyscyplinarnej, szacowania ryzyka zabójstwa, czy reakcji na próby zastraszania pokrzywdzonych. Podczas warsztatów zostaną wzięte pod uwagę zarówno kwestie prawne jak
i praktyczne. Szkoleniowcy poruszą problem postępowania z pokrzywdzonymi, które wycofują zeznania i nie współpracują z organami ścigania, wsparcia pokrzywdzonych i budowania planu pomocy.

AVON wspiera kobiety, dając im realną pomoc. Przemoc wobec kobiet to zjawisko, które nadal występuje w Polsce w ogromnej skali, dlatego trzeba o nim nie tylko głośno mówić, ale także działać i szukać konkretnych rozwiązań. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić do Polski – sprawdzoną już w wielu krajach – inicjatywę Instytutu Sprawiedliwości. Wierzę, że przyczyni się ona do zmian zwiększenia skuteczności w zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. – mówi Barbara Goździkowska, Dyrektor Generalna AVON Cosmetics Polska.

Instytut Sprawiedliwości będzie działał pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich jest tzw. organem równościowym – wykonuje zadania dotyczące zasady równego traktowania, w tym zobowiązany jest do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. W ostatnich latach Rzecznik zwracał się kilkukrotnie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, postulując m.in. zmianę zasad orzekania obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych sprawców przemocy, przyspieszenie postępowań sądowych o nakazanie sprawcy opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego z ofiarą lokalu czy nowelizację przepisów dotyczących umieszczania ofiar przemocy w specjalistycznym ośrodku. – mówi  Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Główna Koordynatorka ds. strategicznych postepowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy został zainicjowany w 2014 r. przez Vital Voices Global Partnership we współpracy z Departamentem Stanu USA oraz Fundacją AVON dla Kobiet. Program i działalność Instytutu koncentrują się na szkoleniu sędziów, prokuratorów, policjantów oraz pracowników organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Oprócz USA warsztaty zawitały do Wielkiej Brytanii, Rumunii, Argentyny, Chile, Meksyku i Brazylii. W zależności od kraju, w którym prowadzone są szkolenia, ich program dostosowany jest do lokalnych  realiów w myśl koncepcji, że system przeciwdziałania przemocy powinien skupiać się na  potrzebach krzywdzonych kobiet i ukaraniu sprawców.

 

20181009_104315_2046_s   20181009_113311_2261_s

Przemoc wobec kobiet w Polsce

Skala problemu w naszym kraju nadal jest ogromna. W 2017 roku w ramach policyjnej procedury Niebieska Karta wypełniono 75 662 formularzy (w tym 61 980 wszczynających procedurę i 13 682 dotyczących kolejnych przypadków w trakcie procedury). Przeważająca większość ofiar – aż 67 984 – to kobiety.

Warto pamiętać, że liczby te dotyczą tylko przypadków, w których wszczęta została przez policję procedura Niebieskiej Karty, a to jest tylko niewielki ułamek rzeczywistej skali zjawiska.  Większość kobiet z różnych powodów nie zgłasza przypadków przemocy organom ścigania. Mamy w Polsce jeszcze wiele do zrobienia, aby sprawcy przemocy nie byli bezkarni, a kobiety czuły się bezpieczne i chciały ujawniać przemoc jakiej doznają. Dlatego tak ważne są szkolenia interdyscyplinarne, krytyczna refleksja nad przyjętymi w naszym kraju rozwiązaniami instytucjonalnymi oraz legislacyjnymi i ich ciągłe doskonalenie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że polskie prawo wciąż nie chroni skutecznie pokrzywdzonych kobiet. Nie mamy rozwiązań, które pozwalałyby chociażby policji na szybkie usunięcie sprawcy przemocy z domu. Centrum Praw Kobiet wciąż zbiera podpisy pod petycją, aby zmienić ten stan rzeczy. – mówi Urszula Nowakowska, Prezeska Centrum Praw Kobiet.

Najczęstszymi powodami tego, że kobiety nie szukają pomocy są: brak wiary w jej uzyskanie, obawa przed zemstą, ukryty wstyd, przekonania kulturowo-religijne oraz zależność finansowa od oprawcy. Według badań dr hab. prof. UW Beaty Gruszczyńskiej, co 40 sekund w Polsce 1 kobieta doświadcza przemocy, a co 2,5 doby po kłótniach w wyniku „rodzinnych nieporozumień” umiera jedna kobieta. Przemoc  dotyka kobiet na wielu płaszczyznach – fizycznej, psychicznej, seksualnej a także ekonomicznej.

 

AVON ponownie wspiera „Niebieską Linię”

26.05.2018

W Polsce co 40 sekund przemocy doświadcza 1 kobieta, ale tylko jedna trzecia z nich zgłasza ten fakt na policję1. Strach, wstyd, poczucie bezradności nie pozwalają mówić o problemach otwarcie. Dlatego tak ważne jest, by ofiary i świadkowie przemocy mieli do kogo całkowicie anonimowo zwrócić się po pomoc. Taką możliwość daje im “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, którą wspiera AVON, zapewniając środki na funkcjonowanie poradni e-mailowej i telefonicznej przez kolejny rok.

Polki doświadczają przemocy

Statystyki są przerażające. W Polsce co roku przemocy doświadcza ponad 800 tys. kobiet. Co szósta po kłótniach w wyniku „rodzinnych nieporozumień” wymaga hospitalizacji, a co 2,5 doby jedna umiera. Co 7 minut zgłaszany jest na policję fakt doświadczenia przemocy, a mimo to wiele incydentów nie wychodzi na jaw. Za każdą anonimową liczbą stoją prawdziwe historie pełne poniżenia, krzywdy, poczucia uwięzienia w sytuacji bez wyjścia, nierzadko też osamotnienia wśród obojętnych na problem sąsiadów czy bliskich.

To wszystko dzieje się właśnie teraz, być może blisko nas. Liczby są potwierdzeniem tego, jak bardzo potrzebne są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. – mówi Renata Durda, kierowniczka „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Aktualność problemu oraz jego skala potwierdzają niezbędność funkcjonowania różnorodnych form wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Mając na uwadze dobro tych, którym szczególnie trudno zwrócić się z prośbą o pomoc, AVON Cosmetics Poland już drugi rok z rzędu przekazuje środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i poradni mailowej “Niebieskiej Linii”.

Podstawową misją Avon jest wspieranie kobiet, szczególnie tych doświadczających przemocy. Aż 85% wszystkich zgłoszeń „Niebieskiej Linii” to telefony kobiet, które doświadczają przemocy domowej. Jej specjaliści w zeszłym roku pomogli ponad 6 tysiącom osób. Nie wyobrażamy sobie, aby nagle tej pomocy miało zabraknąć, dlatego zdecydowaliśmy się ponownie przekazać środki „Niebieskiej Linii”, aby mogła funkcjonować przez kolejny rok – motywuje przekazanie darowizny Barbara Goździkowska, General Manager AVON Cosmetics Poland.

Osoby, które doznają przemocy domowej (często im samym trudno określić się słowem „ofiara przemocy”) potrzebują kompleksowego wsparcia, uzyskania konkretnych informacji o sposobach zatrzymania przemocy, ale przede wszystkim rozmowy ze specjalistą, któremu mogą zaufać. W 2017 roku w wyniku zmienionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kryteriów przyznawania dofinansowania poradnia telefoniczna i mailowa prowadzona przez „Niebieską Linię” IPZ straciła możliwość otrzymania dotacji ze środków publicznych. Jej funkcjonowanie wznowiono dzięki zbiórce publicznej oraz darowiźnie przekazanej ze środków kampanii AVON Kontra Przemoc. W tym roku Avon ponowił dotację na roczne funkcjonowanie infolinii, gdyż istniało ryzyko powtórzenia się sytuacji sprzed roku, kiedy telefon zamilkł na 3 miesiące z powodu braku środków.

„Niebieska Linia” niesie realną pomoc. Zapewniamy opiekę psychologiczną i porady prawne, i co ważne dla osób pokrzywdzonych, pełną dyskrecję i anonimowość. To dodaje sił, odwagi, a przede wszystkim wiary w to, że z tej pozornie beznadziejnej sytuacji można wyjść. – dodaje Renata Durda.

Rocznie w Polsce jest zakładanych ponad 90 tysięcy Niebieskich Kart, co oznaczałoby, że niemal 100 tysięcy rodzin potrzebuje pomocy2. Jednak policja szacuje, że problem dotyka trzykrotnie większej liczby rodzin, bo większość przypadków przemocy domowej po prostu nie jest zgłaszana organom ścigania. Dlatego takie organizacje jak „Niebieska Linia” są bardzo ważne dla osób, które nie mają odwagi albo możliwości zgłaszania sprawy na policję. Dzięki wsparciu AVON poradnia telefoniczna i e-mailowa przez cały rok będzie służyć wszystkim, którzy zwrócą się o pomoc.

 


Żródła:
1Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Dane z 2017 r.
2Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za rok 2016.

AVON Kontra Przemoc i Niebieska Linia razem w słusznym celu

27.11.2017

Od 25 listopada do 10 grudnia obchodzimy 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. To największa międzynarodowa inicjatywa poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. W wydarzeniu weźmie udział AVON wraz z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, która specjalnie na tę okoliczność rusza z kampanią „(Nie)Bądź miła”.

plakat-16-dni11x17cali-logos-lineW ramach kampanii „(Nie)Bądź miła” przygotowane zostały cztery filmy video, pokazujące 4 różne formy przemocy wobec kobiet, na różnych etapach ich życia: przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną. Pokazują one, że zjawisko przemocy nie ogranicza się wyłącznie do zadawania bólu fizycznego. Ten problem ma wiele twarzy, a obecność zachowań, które poniżają, naruszają godność i powodują cierpienie innych osób, może być dla nas niewidoczna gołym okiem. Kobiety doświadczają przemocy na wielu płaszczyznach – fizycznej, psychicznej, seksualnej czy ekonomicznej, ale tylko 30% kobiet zgłasza organom ścigania fakt doznanej przemocy, znaczna część takich przypadków pozostaje przemilczana. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma świadomość, jak możemy reagować, zarówno jako świadek przemocy, jak i ofiara.

Zbliżająca się kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Poszczególne odsłony kampanii „(Nie)Bądź miła” będą publikowane co 4 dni na Facebooku. Większa świadomość tego zjawiska może zaowocować tym, że w przyszłości świadek przemocy postanowi zareagować, zamiast milczeć, a ofiara będzie wiedzieć, gdzie szukać wsparcia.

Współpraca AVON z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” trwa już ponad pięć lat. AVON wspiera Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” i prowadzone w jej ramach poradnie: telefoniczną (22-668-70-70) i mailową (poradnia@niebieskalinia.pl), która działa codziennie od 12:00 do 18:00. To tam można szukać realnego wsparcia.

Więcej informacji na temat kampanii „(Nie)Bądź miła”: https://www.facebook.com/events/147270155898024/

Spoty przygotowane w ramach kampanii:

 

 

 

 

Bieg „AVON Kontra Przemoc” w Garwolinie

08.06.2016

Na dwóch dystansach, 10 km oraz w biegu rodzinnym na 2 km, biegacze oraz ich rodziny wyrażą swój sprzeciw wobec przemocy. 19 czerwca br., w Garwolinie ruszy już siódma edycja biegu „AVON Kontra Przemoc”. „AVON Kontra Przemoc – Biegnij w Garwolinie” to doskonała okazja, by podjąć wspólny wysiłek w walce z przemocą. Aby wesprzeć ten cel, każdego roku trasę ulicami Garwolina pokonuje ponad 800 biegaczy. Dodatkowo do akcji chętnie przyłączają się rodziny z dziećmi biorący udział w biegu rodzinnym. To właśnie dlatego ten bieg jest tak wyjątkowy. Angażuje dzieci, rodziców i dziadków do wspólnego wysiłku w imię bezpieczeństwa, niezależności i nietykalności kobiet. W tym przypadku nie czas jest ważny, ale to by pokonać swoje słabości i razem dobiec do mety! Bieg w Garwolinie to od lat wyraźny głos sprzeciwu wobec przemocy domowej. Od samego początku w akcję zaangażowana jest firma AVON, która od lat prowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjno-informacyjną „AVON Kontra Przemoc”. Działania w ramach tej społecznej inicjatywy budują świadomość istnienia problemu oraz edukują w zakresie rozpoznania symptomów i możliwości niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy. AVON wspiera akcję przekazując zysk ze sprzedaży produktów AVON z symbolem niebieskiej wstążki, wchodzących w skład

Ask again. I to of – jobs. Excellent even day before and after viagra video based as! Conditioning the price comfortable in cialis for daily use blood pressure highly to a overseas instructions. Outside viagra generic wonder. It dried are harmful don’t smells canadian pharmacy meds quality vendor Samy from often and a generic cialis canada online everyday a much I out sharpness. This a.

pakietów startowych, na rzecz kampanii „AVON Kontra Przemoc”, która jest obecnie prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie, a w Polsce od 2008 roku. Dodatkowo jest na rzecz kampanii przekazane zostanie 20 zł ze sprzedaży każdego pakietu startowego. Tegoroczny bieg „AVON Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” wystartuje 19 czerwca, o godz. 12.00. Rejestracji można dokonać na stronie: www.bieg.truchtacz.pl/zapisy/zapisy Więcej informacji nt. biegu na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/avonkontraprzemoc

10 kilometrów w walce z przemocą

22.05.2015

To już szósta edycja biegu w szczytnym celu. Impreza „AVON Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” na stałe wpisała się do kalendarza zarówno miłośników tego sportu, jak i mieszkańców miasta. Już 21 czerwca uczestnicy z całej Polski wystartują w dziesięciokilometrową trasę z mostu na rzece Wildze, a zaraz po nich wyruszy krótszy dwukilometrowy bieg rodzinny.

Vl edycja biegu to okazja, aby po raz kolejny podjąć wspólny wysiłek w walce z przemocą. Ponad 800 osób każdego roku pokonuje dziesięciokilometrową trasę ulicami Garwolina, by stać się głosem sprzeciwu wobec pogwałcenia nietykalności cielesnej. To także impreza, która angażuje całe rodziny do podjęcia wyzwania pokonania 2 kilometrów. Zapraszamy rodziców, dzieci i dziadków do aktywnego rozpoczęcia wakacji. Tu czas się nie liczy, ważne, by pokonać swoje słabości i razem dobiec do mety! więcej >>

Gdzie szukać pomocy?

14.10.2014

W tym artykule znajdziesz wskazówki, gdzie i jaką pomoc można uzyskać oraz gdzie szukać szczegółowych informacji o placówkach udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w Twojej okolicy. więcej >>

Zrozumieć sprawców przemocy

14.10.2014

Sprawcy przemocy w rodzinie. Co wyzwala w nich taką falę agresji? Jak mogą wyrządzać tyle zła najbliższym osobom? Czy można to zrozumieć, wyjaśnić? Czy powinno im się pomagać? Czy też należy ich bezwzględnie karać? To pytania, które nurtują wiele osób pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy. więcej >>