Avon publikuje dane z raportu dotyczącego przemocy wobec kobiet

05.12.2019

Najnowsze badania Avon pokazały, że co piąta kobieta na świecie nie czuje się bezpiecznie w miejscach publicznych, a aż 56% kobiet doświadczyło w swoim życiu różnych form nadużyć. W trosce o bezpieczeństwo kobiet Avon i Fundacja Avon for Women 25 listopada 2019 nawiązali współpracę z World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGS). Wspólnie w ramach akcji #SpeakOutListenUp będą budować świadomość i edukować na temat przemocy ze względu na płeć.

Avon dąży do realnej poprawy sytuacji kobiet na świecie. W celu zdefiniowania skali problemu przemocy płciowej na świecie na zlecenie Fundacji Avon przeprowadzono badania [1], które ujawniły, że 56% kobiet na świecie padło ofiarą nadużyć fizycznych, seksualnych, finansowych czy psychicznych. Niestety aż 38% ofiar przemocy nie wie gdzie szukać pomocy, a aż 60% nie wierzy, że zostaną potraktowane poważnie. Skala problemu jest ogromna, ponieważ co trzecia kobieta na świecie nie wierzy, że system prawny i organy ścigania traktują przemoc seksualną jako przestępstwo. W Turcji takie zdanie ma 51% obywatelek, a w RPA 42%.

Współpraca Avon i WAGGGS ma na celu zachęcenie ofiar do mówienia o doświadczeniach nadużyć i przemocy. W ramach akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” Avon ogłosił rozpoczęcie kampanii #SpeakOutListenUp. Celem akcji jest skierowanie uwagi opinii publicznej na problem przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej oraz udzielania pomocy jej ofiarom. #SpeakOutListenUp ma pokazać kobietom, że ich głos jest ważny i dodać im odwagi w mówieniu o problemie przemocy. Badania wskazały, że co piąta kobieta na świecie nie czuje się bezpiecznie w miejscach publicznych, jednak w Afryce Południowej odsetek wzrasta do 47% i 51% w Turcji.

– Fundacja Avon jest zaangażowana w przełamywanie barier, z którymi codziennie mierzą kobiety i dziewczęta na całym świecie. Aż jedna trzecia z nich  bezpośrednio doświadcza agresji i znęcania się ze względu na płeć, a przemoc domowa zabija więcej kobiet niż jakikolwiek inny problem. Zbyt często cierpią samotnie w milczeniu. Często rodzina i przyjaciele nie zauważają oznak znęcania się i przemocy lub nie potrafią ich zidentyfikować. Z tego powodu Avon chce zapoczątkować dyskusję i edukację na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby zachęcić poszkodowanych do zabrania głosu. Razem z WAGGGS mamy ogromną szansę na i, działanie, dzięki któremu możemy wywrzeć realny wpływ na poprawę sytuacji życiowej kobiet na świecie – podkreśla Amy Greene, Przewodnicząca Fundacji Avon dla Kobiet.

W ramach partnerstwa stworzono program szkoleniowy dla przedstawicieli Avon i WAGGGS w trzech państwach. Wśród nich są RPA, Filipiny i w Argentyna. Jednak to dopiero początek. Celem kluczowym jest stworzenie międzynarodowej kampanii, która dotrze do ponad 15 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie. Program ma na celu rozwiązanie problemu ciszy związanej z przemocą ze względu na płeć, umożliwiając kobietom i dziewczętom doświadczającym przemocy i wykorzystywania do bezpiecznego wypowiadania się i uzyskania potrzebnego wsparcia.

CEO World Association of Girl Guides and Girl Scouts, Sarah Nancollas, informuje: Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych przypadków łamania praw człowieka na świecie. Jest to pewnego rodzaju epidemia. Dzięki współpracy z Fundacją Avon będziemy wspierać młode kobiety i dziewczęta w dokonywaniu zmian w społecznościach, w których żyją. Chcemy, by zrozumiały, że ich głos może realnie wpłynąć podnoszenie świadomości i rozwianie szkodliwych mitów związanych z przemocą i dyskryminacją. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie Avon i Fundacji Avon w kontynuowaniu tego ważnego zadania.

Oprócz partnerstwa WAGGGS, Avon stara się wykorzystywać swój globalny zasięg do szerzenie wiedzy na temat form przemocy, nękania i znęcania się, jakich doświadczają kobiety i dziewczęta. W trakcie trwania akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, klienci Avon mogą kupić produkty, których całych dochód zostanie przekazany na rzecz organizacji wspierających walkę z przemocą wobec kobiet. Zebrane fundusze zasilą pulę przekazanych już dotychczas przez firmę Avon i Fundację Avon środków –  65 mln.  dolarów.

Link do pełnego raportu: https://www.avonworldwide.com/dam/jcr:fb94edfa-3ed0-4418-9ddc-85f1c48c5c3d/Avon%20Global%20Womens%20Survey_Web.pdf

[1] Globalne badanie kobiet Avon: przemoc wobec kobiet i dziewcząt przeprowadzone w 2018 roku. Globalna ankieta przeprowadzona wśród 14 400 kobiet w 15 krajach na temat ich postaw i postrzegania relacji między płciami i przemocy w różnych formach.