RACHUNEK PRZEMOCY – PODSUMOWANIE KAMPANII

18.11.2022

Przemoc ekonomiczną trudno rozpoznać nawet, gdy dotyka nas lub bliskich. Jako jedni z pierwszych w Polsce pokazaliśmy milionom ludzi ten lekceważony problem, znajdując dla niego dosadny symbol – rachunek przemocy.

Celem naszej kampanii „Rachunek przemocy” było budowanie świadomości, czym jest przemoc ekonomiczna i jak ją rozpoznać. Zależało nam, aby zerwać ze standardowym myśleniem o przemocy jako wyłącznie akcie napaści fizycznej. Symbolem kampanii stały się  więc pozornie zwyczajne paragony za codzienne zakupy. Na nich umieściliśmy upokarzające słowa, jakie słyszą osoby doświadczające przemocy ekonomicznej. Użyliśmy ich, by wystawić oprawcom „rachunek przemocy”. Paragony tłumaczyły, jakie formy przybiera przemoc ekonomiczna.

Przemoc ekonomiczna dotyka kobiety i mężczyzn, osoby niejednorodne demograficznie i psychograficznie. Aby jak najskuteczniej dotrzeć do nich z przekazem, prowadziliśmy kampanię w zróżnicowanych kanałach. W ramach międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć (25.11-10.12.2021) działaliśmy w Social Mediach oraz  mediach tradycyjnych – lifestyle i kobiecych, gdzie ukazały się artykuły edukacyjne o przemocy, wywiady z przedstawicielami Avon i Feminoteki. Byliśmy widoczni w warszawskiej komunikacji miejskiej z planszami informacyjnymi na 350 ekranach w autobusach ZTM Warszawa. W kampanię włączyło się ponad 20 działaczek społecznych oraz influencerek beauty/lifestyle, m.in. Sylwia Chutnik i Olga Kordys Kozierowska.

Partner kampanii – Bank BNP Paribas wykazał się wielką odwagą i zaangażowaniem, udostępniając dla kampanii bankomaty i ekrany TV w ponad 440 placówkach w całym kraju.

Dzięki odważnemu przekazowi kampanii i kompleksowym działaniom komunikacyjnym, osiągnęliśmy świetne wyniki, docierając do milionów Polek i Polaków (3 mln dotarcia w Social Mediach, 7 mln dotarcia online i 3 mln dotarcia w prasie).

Problem przemocy ekonomicznej nadal jest tematem tabu. Ciągle mamy dużo do zrobienia. Dołącz do nas i mów głośne „NIE!” dla przemocy ekonomicznej, i każdej innej.