List do rządzących i ustawodawców. Zjednoczeni przeciw przemocy domowej

15.04.2020

baner-700x76

#IsolatedNotAlone

Zjednoczeni przeciw przemocy domowej

Do rządzących i ustawodawców:

Podobnie jak COVID-19, przemoc domowa nie uznaje granic geograficznych ani demograficznych. To cicha epidemia, która według szacunków dotyka 35 procent kobiet na całym świecie i często jest ukrywana za zamkniętymi drzwiami. Obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, te kobiety i dzieci jeszcze częściej padają ofiarami przemocy domowej; to niezamierzona konsekwencja izolacji społecznej, w wyniku której ofiary zostały uwięzione w domu z oprawcami.

Organizacje non-profit pomagające kobietom odnotowały znaczny wzrost przypadków przemocy domowej, przez co rośnie zapotrzebowanie na wsparcie.

Organizacja ONZ Kobiety wzywa do tego, by pomoc osobom dotkniętym przemocą stała się priorytetem. W odpowiedzi na to, Natura&Co oraz jej marki Avon, Natura, The Body Shop oraz Aesop jednoczą siły z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz ofiar przemocy domowej. Prosimy, abyście zapewnili niezbędne wsparcie oraz pomoc kobietom i dzieciom zagrożonym przemocą w Waszych krajach, miastach i społecznościach – zwłaszcza tym dotkniętym wykluczeniem społecznym.

Wierzymy, że w ramach współpracy/w ramach naszych wspólnych działań należy podjąć następujące kroki:
1. Przekazywać fundusze na rzecz organizacji wspierających kobiety i dzieci zagrożone przemocą domową – takie jak schroniska, gorące linie i inne – i zapewnić rozszerzenie pomocy w razie wzrostu przypadków przemocy
2. Przypominać o przemocy domowej poprzez kampanie społeczne, aby problem ten nie był tematem tabu
3. Zapewnić niezakłócone funkcjonowanie schronisk dla ofiar przemocy domowej i znieść obostrzenia związane z izolacją dla ofiar, dla których pozostawanie w domu może być przerażającą perspektywą.

W Natura&Co wierzymy, że biznes może i powinien czynić dobro. Nasze cztery marki wspólnie stanowią największą na świecie sieć kobiet, łączącą ponad sześć milionów konsultantek i 40 tys. zatrudnianych przez nas kobiet z 200 milionami konsumentek w 110 krajach. Razem możemy wiele zmienić i to daje nam motywację do wspierania ofiar przemocy domowej dzięki kampanii #IsolatedNotAlone (pol. „W domu, ale nie sama”)

1. Fundacja Avon przekazała 1 mln USD grupom wspierającym ofiary przemocy domowej na całym świecie i podejmującym inicjatywy zapewniające bezpośrednie wsparcie
2. Avon, Natura, The Body Shop i Aesop przekażą schroniskom na rynkach lokalnych paczki ze środkami higieny osobistej oraz zaangażują klientów w lokalne zbiórki funduszy
3. Każda z marek będzie podnosić świadomość poprzez kanały w mediach społecznościowych, aby wspierać ofiary, ich przyjaciół i rodziny i zamieszczać porady dotyczące bezpieczeństwa

W tym nadzwyczajnym i trudnym czasie jesteśmy wdzięczni za wysiłki rządzących, przedstawicieli biznesu i społeczeństwa w celu chronienia nas wszystkich przed pandemią koronawirusa. Nie pozwólmy tylko, aby osoby dotknięte przemocą domową stały się niewidocznymi ofiarami tej potwornej sytuacji.

Solidarnie,
Natura&Co

natura-co-logo-lock-up