Avon Foundation for Women przekazała 1 mln USD na walkę z przemocą domową. W Polsce wsparcie otrzymała Fundacja Feminoteka.

07.05.2020

Avon Foundation for Women przekazała 1 milion USD na rzecz 50 organizacji charytatywnych i pomocowych na całym świecie. W Polsce Avon wsparł działania Fundacji Feminoteka i rozpoczął kampanię #IsolatedNotAlone (pol. W domu, ale nie sama). Jest to odpowiedź Avon na wzrost liczby przypadków przemocy domowej, który zaobserwowano od początku kwarantanny, wywołanej pandemią koronawirusa.

Wsparcie w wysokości 1 mln USD trafi do ponad 250 000 kobiet i dzieci w 37 krajach świata. Wszystkie z tych osób doświadczyły w swoich domach aktów przemocy, które stały się częstsze od czasu wprowadzenia restrykcji społecznych, związanych z pandemią koronawirusa.

Avon wspiera kobiety od 130 lat, a obecnie nasza pomoc jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowemu mechanizmowi finansowania Avon Foundation możemy wnieść cenny wkład w życie zagrożonych kobiet i dzieci, które pilnie potrzebują ochrony przed przemocą domową na całym świecie – mówi Natalie Deacon, prezes Avon Foundation for Women. Avon od 15 lat wspiera organizacje pozarządowe, zajmujące się przemocą ze względu na płeć, a ich potrzeby nigdy nie były tak wyraźnie widoczne. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się i wesprzeć kampanię #IsolatedNotAlone Avon w odpowiedzi na gwałtowny wzrost przemocy wywołany przez pandemię koronawirusa – dodaje.

W Polsce Avon walczy z przemocą wobec kobiet, kontynuując współpracę z Fundacją Feminoteka. Wspólnie stworzyli pierwszą w Polsce aplikację przeciwprzemocową AVON ALERT, dzięki której osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą w dyskretny sposób zgłosić się po pomoc.

W trakcie pandemii zwraca się do nas coraz więcej kobiet. Są „uwięzione” ze swoimi oprawcami w domu i często przeprowadzenie rozmowy telefonicznej może być dla nich niemożliwe. Dlatego proponujemy im rozwiązanie, jakim jest AVON ALERT, z którego mogą skorzystać zawsze, kiedy tego potrzebują. Zależy nam, by każda kobieta wiedziała, że nie zapomnieliśmy o niej i nie została sama z problemem przemocy – mówi Joanna Piotrowska, Prezeska Fundacji Feminoteka.

W ramach tego sojuszu Avon sfinansuje dalszą działalność infolinii pomocowej, poradni mailowej, a także uruchomienie grupy wsparcia online dla kobiet z doświadczeniem przemocy. Firma wpiera Feminotekę również w aktualizowaniu mapy miejsc pomocy dla kobiet doświadczających przemocy, a co za tym w pomocy w znalezieniu bezpiecznego miejsca. Przekazane środki umożliwią fundacji także pomoc w transporcie i niezbędnych zakupach, w przypadku gdy nie dysponują pieniędzmi.

Środki przekazywane przez Avon Foundation for Women finansują wiele różnych narzędzi pomocy, dostosowanych do realiów panujących w danym kraju. W Wielkiej Brytanii zostaną przeznaczone na rozwój wsparcia cyfrowego. W Indiach fundusze umożliwią świadczenie podstawowych usług w społecznościach wiejskich, w tym poradnictwa dla osób, które doświadczyły przemocy w domu. W Meksyku środki Avon Foundation pomogą National Shelter Network w zapewnieniu wsparcia materialnego i natychmiastowej ochrony około 3000 kobiet i dzieci.

logo_feminoteka