Category: Bez kategorii

#RachunekPrzemocy – rusza kampania przeciwko przemocy ekonomicznej

25.11.2021

https://avonkontraprzemoc.pl/rachunekprzemocy-rusza-kampania-przeciwko-przemocy-ekonomicznej/

Co 7. Polak akceptuje wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków przez partnera, a co 4., który doświadcza przemocy ekonomicznej, przyznaje, że jest to zjawisko powtarzające się w jego życiu1. Czy to normalne? Wbrew powszechnej opinii – NIE! O przemocy ekonomicznej i jej przejawach opowiada najnowsza kampania Avon Kontra Przemoc „Rachunek przemocy”, organizowana we współpracy z fundacją Feminoteka. Akcję wspiera także BNP Paribas Bank Polska S.A.

Przemoc ekonomiczna to poważny problem

Przemoc domowa nie zawsze pozostawia widoczne ślady na ciele, ale zawsze dotyka i obniża poczucie własnej wartości osób, które jej doświadczają. Raport „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie” z 2019 roku pokazał, że przemoc ekonomiczna pozostaje obszarem najmniej zrozumianym oraz trudnym do scharakteryzowania i rozpoznania. 14% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków, to przejaw gospodarności współmałżonka”. Co więcej, badacze wskazują, że występowanie przemocy w rodzinie nie zależy od statusu społeczno-ekonomicznego osób, które jej doznają, bo występuje ona zarówno w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, jak i dobrze sytuowanych.

Dlatego tegoroczna edycja kampanii Avon Kontra Przemoc – realizowana w ramach międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć – ma na celu edukowanie kobiet i mężczyzn na temat tego, czym jest przemoc ekonomiczna oraz w jaki sposób może się ona przejawiać. Marka wystawia opresyjnym partnerom „Rachunek przemocy”, a osobom, które jej doświadczają, oferuje pomoc poprzez aplikację Avon Alert. Pozwala ona sięgnąć po bezpłatną i profesjonalną pomoc poprzez kontakt z telefonem wsparcia Feminoteki lub całodobowy chat.

Celowe uzależnienie finansowe, wydzielanie, kontrolowanie, nadmierne krytykowanie wydatków, to przejaw przemocy. Niestety wciąż wiele osób, które doświadczają agresywnych, upokarzających zachowań w tym obszarze, nie wie, że ma prawo i może zwrócić się o pomoc. Poprzez naszą kampanię i działania edukacyjne chcemy to zmienić – mówi Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka.

Przemoc ekonomiczna to zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki lub partnera do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. O jej istnieniu w danej rodzinie może świadczyć: zakazywanie lub utrudnianie podjęcia czy wykonywania pracy, wydzielanie pieniędzy, domaganie się przedstawiania paragonów za codzienne zakupy, dysponowanie wspólnymi pieniędzmi bez konsultacji, branie kredytów i pożyczek bez zgody i wiedzy drugiej strony, zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych lub do upokarzającego proszenia o pieniądze oraz niepłacenie alimentów. Tego typu przemoc może prowadzić do niezaspokojenia czyichś podstawowych potrzeb życiowych, a w ostateczności znalezienia się bez środków do życia.

Zwracamy uwagę na problem przemocy ekonomicznej ze względu na to, jak mało się o niej mówi i jak nieświadome jej istnienia jest społeczeństwo. To kolejny krok w ramach naszych regularnych działań na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą. W ich kontekście, i z okazji naszych 135. urodzin, przewidujemy także przekazanie w ciągu najbliższego roku 1,35 mln dolarów (globalnie) na wsparcie organizacji pożytku publicznego, pomagającym kobietom w walce z tym niesprawiedliwym zjawiskiem. Nie zapominamy także o naszych pracownikach. W ubiegłym roku wprowadziliśmy procedurę postępowania w przypadku przemocy zwaną Protokołem GBV, dzięki której osoby w trudnej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ambasadora ds. Przemocy lub otrzymać dodatkowy urlop – mówi Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna w Avon Cosmetics Polska.

Uzyskaj pomoc w bezpieczny sposób – Avon Alert

W 2019 roku Avon razem z fundacją Feminoteka uruchomili pierwszą przeciwprzemocową aplikację dla osób doświadczających przemocy – Avon Alert. Od początku jej istnienia skorzystało z niej 50 tys. użytkowników. Dostosowując się do ich potrzeb, Avon rozszerzył również platformę edukacyjną dostępną w aplikacji, dzięki temu użytkownicy uzyskali dostęp do większej ilości materiałów. W Avon Alert można także znaleźć specjalną mapę stworzoną w ramach współpracy fundacji Feminoteka, Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz osób indywidualnych. Znajdują się w niej miejsca z całej Polski oferujące wsparcie kobietom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

image003-20211125-102125

Więcej informacji można znaleźć na stronie: avonalert.pl oraz avonkontraprzemoc.pl. Kampanię wspiera BNP Paribas Bank Polska S.A., wyświetlając na bankomatach i ekranach TV w 400 placówkach w całym kraju specjalne plansze edukujące na temat przemocy ekonomicznej i tego, gdzie można zwrócić się po pomoc. Co więcej, komunikacja o kampanii pojawi się w mediach własnych i social mediach banku.

bnpp_bl_q

1Raport „Ogólnopolska diagnoza przemocy w rodzinie”, przeprowadzony przez Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2019.

Avon powołuje Ambasadora ds. Przemocy i rozpoczyna kolejną kampanię przeciwprzemocową

25.11.2020

660

Już 25 listopada rusza kampania Avon Kontra Przemoc „Mów o tym głośno!”, organizowana w ramach międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Z tej okazji firma wprowadza procedurę postępowania w przypadku przemocy zwaną Protokołem GBV (ang. Gender-Based Violence), dzięki któremu pracownicy Avon w trudnej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ambasadora ds. Przemocy czy też otrzymać dodatkowy urlop. W ramach kampanii Avon przedstawia także 16 mitów, które pokazują, że przemoc może występować w różnych, często niezauważalnych formach.  

W tegorocznej kampanii „Mów o tym głośno!” Avon zachęca wszystkich do poruszania tematu przemocy, która wciąż dotyka co trzecią kobietę na świecie. Jest to ogromny problem także w Polsce. Do jego rozwiązania potrzebne są systemowe zmiany, które nie tylko zapewnią pomoc, ale także podniosą świadomość całego społeczeństwa. Avon od lat działa na rzecz poprawy sytuacji kobiet i przeciwdziałania przemocy. Zdając sobie sprawę ze złożoności tego problemu firma podjęła decyzję o wdrożeniu Protokołu GBV (ang. Gender-Based Violence). Dzięki temu pracownicy Avon doświadczający przemocy ze względu na płeć otrzymają kompleksowe wsparcie. 

W Avon od zawsze wspieramy kobiety w różnych aspektach ich życia: od przedsiębiorczości, po profilaktykę i zdrowie, a także w doświadczeniach przemocy. Widzimy jak ogromnym problemem jest dyskryminacja płciowa, która często przybiera z pozoru niedostrzegalne formy. Uważamy, że obowiązkiem każdej odpowiedzialnej firmy jest pomaganie i wspieranie koleżanek i kolegów w trudnej sytuacji. Dzięki wprowadzeniu Protokołu GBV pracownicy Avon doświadczający przemocy mogą skorzystać z możliwości pracy w elastycznym wymiarze godzin lub płatnego urlopuby mieć czas, aby poradzić sobie z trudną sytuacją. Każdy z nich może także liczyć na wsparcie specjalnego Ambasadora ds. Przemocyktóry nie tylko doradzi, ale także wskaże konkretne rozwiązania – mówi Agnieszka Isa, General Manager w Avon Cosmetics Polska.  

 

Co najważniejsze wszystkie działania podejmowanie w ramach Protokołu GBV podlegają ścisłym zasadom poufności, a Ambasador ds. Przemocy będzie na bieżąco doradzał i reagował na zgłaszane sytuacje oraz kierował pracowników do fundacji Feminotekaktóra udziela profesjonalnych porad psychologicznych i prawnych.  

To nie pierwszy raz, gdy firma Avon oferuje konkretne narzędzia wspierające osoby dotknięte problemem przemocy, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę dyskretnego i uważnego podejścia. Już w zeszłym roku firma Avon we współpracy z fundacją Feminoteka uruchomiła aplikację Avon Alert, która pozwala sięgać po pomoc w bezpieczny sposób. Teraz dzięki nowej aktualizacji użytkownicy zyskają dostęp do większej ilości materiałów, w tym także poradników postępowania w trakcie pandemii. W aplikacji dostępna jest także specjalna mapa stworzona w ramach współpracy fundacji FeminotekaAntyprzemocowej Sieci Kobiet oraz osób indywidualnych. Znajdują się w niej miejsca z całej Polski oferujące wsparcie kobietom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Dzięki temu każda z nich niezależnie od miejsca zamieszkania, może w łatwy sposób sprawdzić, gdzie szukać pomocy.  

Jak podkreśla prezeska fundacji Feminoteka Joanna Piotrowska, aplikacja jest niezwykle przydatna w pandemii:  

Gdy w zeszłym roku pracowaliśmy nad Avon Alert nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wkrótce będziemy ją testować w wyjątkowych warunkach. Bardzo szybko okazało się, że ze względu na izolację, wiele osób doświadczających przemocy pozostaje w domu ze swoimi oprawcami i nie ma możliwości skontaktowania się z naszą infolinią telefoniczną. Z pomocą przyszła aplikacja Avon Alert, której szata graficzna została zaprojektowana tak, by  wyglądała na jedną z wielu platform o tematyce kosmetycznej i nie budziła podejrzeń w przypadku kontroli telefonu przez sprawcęPozwala to kobietom skontaktować się z nami w dyskretny sposób i umówić konsultację w bezpiecznym momencie. Chcąc ułatwić dostęp do pomocy, zdecydowaliśmy się także na rozszerzenie platformy edukacyjnej w Avon Alert, by wszystkie niezbędne informacje znajdowały się w jednym miejscu. Dzięki temu kompleksowo możemy pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji nawet w czasie pandemii.   

W kampanii „Mów o tym głośno!” Avon zwraca także uwagę na szkodliwe przekonania panujące w społeczeństwie, które sprawiają, że wiele osób rezygnuje z sięgania po pomoc. Bardzo często osoby doświadczające przemocy spotykają się bagatelizowaniem problemu, a także podważaniem ich uczuć. W wielu przypadkach prowadzi to do fałszywego odbioru rzeczywistości, w którym agresja i manipulacja ukrywana jest pod pozorem troski lub ochrony. Systematyczne podważanie samooceny ofiar prowadzi do coraz głębszego uzależnienia ich od swoich sprawców.  

Warto obalić najważniejszy mit  przemoc występuje pod wieloma formami i nie dotyczy tylko agresji fizycznej. O wszystkich jej przejawach musimy dzisiaj mówić głośno, by dać siłę do działania osobom dotkniętym tym problemem – dodaje Joanna Piotrowska.  

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie: https://avonkontraprzemoc.pl  oraz w aplikacji Avon Alert https://avonalert.pl  

16-mitow_f

16-mitow_f2

16-mitow_f3

16-mitow_f4

Avon Foundation for Women przekazała 1 mln USD na walkę z przemocą domową. W Polsce wsparcie otrzymała Fundacja Feminoteka.

07.05.2020

Avon Foundation for Women przekazała 1 milion USD na rzecz 50 organizacji charytatywnych i pomocowych na całym świecie. W Polsce Avon wsparł działania Fundacji Feminoteka i rozpoczął kampanię #IsolatedNotAlone (pol. W domu, ale nie sama). Jest to odpowiedź Avon na wzrost liczby przypadków przemocy domowej, który zaobserwowano od początku kwarantanny, wywołanej pandemią koronawirusa.

Wsparcie w wysokości 1 mln USD trafi do ponad 250 000 kobiet i dzieci w 37 krajach świata. Wszystkie z tych osób doświadczyły w swoich domach aktów przemocy, które stały się częstsze od czasu wprowadzenia restrykcji społecznych, związanych z pandemią koronawirusa.

Avon wspiera kobiety od 130 lat, a obecnie nasza pomoc jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowemu mechanizmowi finansowania Avon Foundation możemy wnieść cenny wkład w życie zagrożonych kobiet i dzieci, które pilnie potrzebują ochrony przed przemocą domową na całym świecie – mówi Natalie Deacon, prezes Avon Foundation for Women. Avon od 15 lat wspiera organizacje pozarządowe, zajmujące się przemocą ze względu na płeć, a ich potrzeby nigdy nie były tak wyraźnie widoczne. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się i wesprzeć kampanię #IsolatedNotAlone Avon w odpowiedzi na gwałtowny wzrost przemocy wywołany przez pandemię koronawirusa – dodaje.

W Polsce Avon walczy z przemocą wobec kobiet, kontynuując współpracę z Fundacją Feminoteka. Wspólnie stworzyli pierwszą w Polsce aplikację przeciwprzemocową AVON ALERT, dzięki której osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą w dyskretny sposób zgłosić się po pomoc.

W trakcie pandemii zwraca się do nas coraz więcej kobiet. Są „uwięzione” ze swoimi oprawcami w domu i często przeprowadzenie rozmowy telefonicznej może być dla nich niemożliwe. Dlatego proponujemy im rozwiązanie, jakim jest AVON ALERT, z którego mogą skorzystać zawsze, kiedy tego potrzebują. Zależy nam, by każda kobieta wiedziała, że nie zapomnieliśmy o niej i nie została sama z problemem przemocy – mówi Joanna Piotrowska, Prezeska Fundacji Feminoteka.

W ramach tego sojuszu Avon sfinansuje dalszą działalność infolinii pomocowej, poradni mailowej, a także uruchomienie grupy wsparcia online dla kobiet z doświadczeniem przemocy. Firma wpiera Feminotekę również w aktualizowaniu mapy miejsc pomocy dla kobiet doświadczających przemocy, a co za tym w pomocy w znalezieniu bezpiecznego miejsca. Przekazane środki umożliwią fundacji także pomoc w transporcie i niezbędnych zakupach, w przypadku gdy nie dysponują pieniędzmi.

Środki przekazywane przez Avon Foundation for Women finansują wiele różnych narzędzi pomocy, dostosowanych do realiów panujących w danym kraju. W Wielkiej Brytanii zostaną przeznaczone na rozwój wsparcia cyfrowego. W Indiach fundusze umożliwią świadczenie podstawowych usług w społecznościach wiejskich, w tym poradnictwa dla osób, które doświadczyły przemocy w domu. W Meksyku środki Avon Foundation pomogą National Shelter Network w zapewnieniu wsparcia materialnego i natychmiastowej ochrony około 3000 kobiet i dzieci.

logo_feminoteka

List do rządzących i ustawodawców. Zjednoczeni przeciw przemocy domowej

15.04.2020

baner-700x76

#IsolatedNotAlone

Zjednoczeni przeciw przemocy domowej

Do rządzących i ustawodawców:

Podobnie jak COVID-19, przemoc domowa nie uznaje granic geograficznych ani demograficznych. To cicha epidemia, która według szacunków dotyka 35 procent kobiet na całym świecie i często jest ukrywana za zamkniętymi drzwiami. Obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, te kobiety i dzieci jeszcze częściej padają ofiarami przemocy domowej; to niezamierzona konsekwencja izolacji społecznej, w wyniku której ofiary zostały uwięzione w domu z oprawcami.

Organizacje non-profit pomagające kobietom odnotowały znaczny wzrost przypadków przemocy domowej, przez co rośnie zapotrzebowanie na wsparcie.

Organizacja ONZ Kobiety wzywa do tego, by pomoc osobom dotkniętym przemocą stała się priorytetem. W odpowiedzi na to, Natura&Co oraz jej marki Avon, Natura, The Body Shop oraz Aesop jednoczą siły z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz ofiar przemocy domowej. Prosimy, abyście zapewnili niezbędne wsparcie oraz pomoc kobietom i dzieciom zagrożonym przemocą w Waszych krajach, miastach i społecznościach – zwłaszcza tym dotkniętym wykluczeniem społecznym.

Wierzymy, że w ramach współpracy/w ramach naszych wspólnych działań należy podjąć następujące kroki:
1. Przekazywać fundusze na rzecz organizacji wspierających kobiety i dzieci zagrożone przemocą domową – takie jak schroniska, gorące linie i inne – i zapewnić rozszerzenie pomocy w razie wzrostu przypadków przemocy
2. Przypominać o przemocy domowej poprzez kampanie społeczne, aby problem ten nie był tematem tabu
3. Zapewnić niezakłócone funkcjonowanie schronisk dla ofiar przemocy domowej i znieść obostrzenia związane z izolacją dla ofiar, dla których pozostawanie w domu może być przerażającą perspektywą.

W Natura&Co wierzymy, że biznes może i powinien czynić dobro. Nasze cztery marki wspólnie stanowią największą na świecie sieć kobiet, łączącą ponad sześć milionów konsultantek i 40 tys. zatrudnianych przez nas kobiet z 200 milionami konsumentek w 110 krajach. Razem możemy wiele zmienić i to daje nam motywację do wspierania ofiar przemocy domowej dzięki kampanii #IsolatedNotAlone (pol. „W domu, ale nie sama”)

1. Fundacja Avon przekazała 1 mln USD grupom wspierającym ofiary przemocy domowej na całym świecie i podejmującym inicjatywy zapewniające bezpośrednie wsparcie
2. Avon, Natura, The Body Shop i Aesop przekażą schroniskom na rynkach lokalnych paczki ze środkami higieny osobistej oraz zaangażują klientów w lokalne zbiórki funduszy
3. Każda z marek będzie podnosić świadomość poprzez kanały w mediach społecznościowych, aby wspierać ofiary, ich przyjaciół i rodziny i zamieszczać porady dotyczące bezpieczeństwa

W tym nadzwyczajnym i trudnym czasie jesteśmy wdzięczni za wysiłki rządzących, przedstawicieli biznesu i społeczeństwa w celu chronienia nas wszystkich przed pandemią koronawirusa. Nie pozwólmy tylko, aby osoby dotknięte przemocą domową stały się niewidocznymi ofiarami tej potwornej sytuacji.

Solidarnie,
Natura&Co

natura-co-logo-lock-up

Wzrost przemocy domowej w trakcie kwarantanny

14.04.2020

baner-1920-210_2

Rozszerzanie się pandemii koronawirusa przyniosło niebezpieczny wzrost przypadków przemocy domowej. Aplikacja Avon Alert, uruchomiona kilka miesięcy temu przez Avon i fundację Feminoteka, w ciągu kilku tygodni kwarantanny odnotowała aż 38% wzrost liczby użytkowników. Niestety ten problem nie dotyczy tylko Polski. To samo zjawisko pojawiło się we wszystkich krajach, w których wprowadzono kwarantannę. Dlatego również globalnie firma Avon  chce wesprzeć kobiety, które są narażone na przemoc  

Firma rozpoczęła właśnie globalną kampanię „W domu, ale nie sama” (eng. Isolated Not Alone) i przekazała milion dolarów na organizacje wspierające kobiety na całym świecie.

Pozostanie w domu, ograniczenia poruszania się, czyli to co chroni nas teraz przed pandemią, wpływa niestety także na eskalację przemocy wobec kobiet. Poczucie bezkarności oprawców rośnie w warunkach ciszy i odosobnienia. Dom, który powinien być azylem, staje się miejscem terroru, z którego nie da się uciec. Kobiety doświadczające przemocy, szczególnie teraz
w warunkach pandemii są odcięte od świata i jeszcze bardziej kontrolowane, bardzo często nie wiedzą jak poprosić o pomoc.

Avon dostrzegając wzrost potrzeby niesienia pomocy kobietom ogłosił globalną kampanię
„W domu, ale nie sama” (eng. Isolated Not Alone), w ramach której przekazuje milion dolarów organizacjom przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet i dzieci na całym świecie. W ten sposób firma razem z lokalnymi fundacjami chce realnie wpłynąć na losy kobiet wskazując im gdzie i w jaki sposób znaleźć profesjonalną pomoc. Jednym ze sposobów jest pierwsza
w Polsce przeciwprzemocowa aplikacja Avon Alert, która powstała przy współpracy Avon
i Fundacji Feminoteka. 38% wzrost liczby użytkowników aplikacji w trakcie kwarantanny świadczy o wielkiej potrzebie społecznej.

W Avon zawsze trzymamy się razem, bo wierzymy, że w każdej z nas tkwi niesamowita moc. W tym trudnym czasie, gdy zostajemy w domu, jeszcze bardziej niż zwykle powinniśmy pomagać sobie nawzajem i działać wspólnie. Codziennie wiele kobiet doświadcza przemocy, która nasila się w trakcie kwarantanny. Chcemy je wspierać w tym trudnym okresie, dlatego kierujemy do nich naszą kampanię „W domu, ale nie same”. Dzięki naszej aplikacji wszystkie osoby doświadczające przemocy mogą dostać fachową i dyskretną pomoc. Zależy nam, by każda kobieta wiedziała, że nie zapomnieliśmy o niej i nie została sama z problemem przemocy. podkreśla Anna Werstler, Dyrektor Marketingu w Avon Cosmetics Polska.

Pokrzywdzone kobiety lub świadkowie przemocy korzystając z aplikacji avon Alert uzyskają bezpłatną pomoc w wybrany przez siebie sposób – łącząc się z infolinią (tel. 888-88-33-88, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00) lub wysyłając wiadomość tekstową. Wówczas przedstawiciele Feminoteki kontaktują się z nimi w ustalonym czasie i wybranym sposobem komunikacji.

Co więcej, Fundacja Feminoteka wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet w czasie pandemii uruchomiła także poradnię mailową. Stworzyła również wraz z członkiniami Antyprzemocowej Sieci Kobiet, które koordynują akcję One Bilion Rising Nazywam się Miliard Poland oraz wspólnie z osobami indywidualnymi mapę miejsc w Polsce, w których kobiety doświadczające przemocy mogą uzyskać potrzebną pomoc. Mapa jest dostępna pod adresem:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fPmKMK7Rx3GdEO4M1qk9sh2GSybZaFb3&ll=52.346683864040514%2C18.28718164999998&z=7

Avon publikuje dane z raportu dotyczącego przemocy wobec kobiet

05.12.2019

Najnowsze badania Avon pokazały, że co piąta kobieta na świecie nie czuje się bezpiecznie w miejscach publicznych, a aż 56% kobiet doświadczyło w swoim życiu różnych form nadużyć. W trosce o bezpieczeństwo kobiet Avon i Fundacja Avon for Women 25 listopada 2019 nawiązali współpracę z World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGS). Wspólnie w ramach akcji #SpeakOutListenUp będą budować świadomość i edukować na temat przemocy ze względu na płeć.

Avon dąży do realnej poprawy sytuacji kobiet na świecie. W celu zdefiniowania skali problemu przemocy płciowej na świecie na zlecenie Fundacji Avon przeprowadzono badania [1], które ujawniły, że 56% kobiet na świecie padło ofiarą nadużyć fizycznych, seksualnych, finansowych czy psychicznych. Niestety aż 38% ofiar przemocy nie wie gdzie szukać pomocy, a aż 60% nie wierzy, że zostaną potraktowane poważnie. Skala problemu jest ogromna, ponieważ co trzecia kobieta na świecie nie wierzy, że system prawny i organy ścigania traktują przemoc seksualną jako przestępstwo. W Turcji takie zdanie ma 51% obywatelek, a w RPA 42%.

Współpraca Avon i WAGGGS ma na celu zachęcenie ofiar do mówienia o doświadczeniach nadużyć i przemocy. W ramach akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” Avon ogłosił rozpoczęcie kampanii #SpeakOutListenUp. Celem akcji jest skierowanie uwagi opinii publicznej na problem przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej oraz udzielania pomocy jej ofiarom. #SpeakOutListenUp ma pokazać kobietom, że ich głos jest ważny i dodać im odwagi w mówieniu o problemie przemocy. Badania wskazały, że co piąta kobieta na świecie nie czuje się bezpiecznie w miejscach publicznych, jednak w Afryce Południowej odsetek wzrasta do 47% i 51% w Turcji.

– Fundacja Avon jest zaangażowana w przełamywanie barier, z którymi codziennie mierzą kobiety i dziewczęta na całym świecie. Aż jedna trzecia z nich  bezpośrednio doświadcza agresji i znęcania się ze względu na płeć, a przemoc domowa zabija więcej kobiet niż jakikolwiek inny problem. Zbyt często cierpią samotnie w milczeniu. Często rodzina i przyjaciele nie zauważają oznak znęcania się i przemocy lub nie potrafią ich zidentyfikować. Z tego powodu Avon chce zapoczątkować dyskusję i edukację na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby zachęcić poszkodowanych do zabrania głosu. Razem z WAGGGS mamy ogromną szansę na i, działanie, dzięki któremu możemy wywrzeć realny wpływ na poprawę sytuacji życiowej kobiet na świecie – podkreśla Amy Greene, Przewodnicząca Fundacji Avon dla Kobiet.

W ramach partnerstwa stworzono program szkoleniowy dla przedstawicieli Avon i WAGGGS w trzech państwach. Wśród nich są RPA, Filipiny i w Argentyna. Jednak to dopiero początek. Celem kluczowym jest stworzenie międzynarodowej kampanii, która dotrze do ponad 15 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie. Program ma na celu rozwiązanie problemu ciszy związanej z przemocą ze względu na płeć, umożliwiając kobietom i dziewczętom doświadczającym przemocy i wykorzystywania do bezpiecznego wypowiadania się i uzyskania potrzebnego wsparcia.

CEO World Association of Girl Guides and Girl Scouts, Sarah Nancollas, informuje: Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych przypadków łamania praw człowieka na świecie. Jest to pewnego rodzaju epidemia. Dzięki współpracy z Fundacją Avon będziemy wspierać młode kobiety i dziewczęta w dokonywaniu zmian w społecznościach, w których żyją. Chcemy, by zrozumiały, że ich głos może realnie wpłynąć podnoszenie świadomości i rozwianie szkodliwych mitów związanych z przemocą i dyskryminacją. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie Avon i Fundacji Avon w kontynuowaniu tego ważnego zadania.

Oprócz partnerstwa WAGGGS, Avon stara się wykorzystywać swój globalny zasięg do szerzenie wiedzy na temat form przemocy, nękania i znęcania się, jakich doświadczają kobiety i dziewczęta. W trakcie trwania akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, klienci Avon mogą kupić produkty, których całych dochód zostanie przekazany na rzecz organizacji wspierających walkę z przemocą wobec kobiet. Zebrane fundusze zasilą pulę przekazanych już dotychczas przez firmę Avon i Fundację Avon środków –  65 mln.  dolarów.

Link do pełnego raportu: https://www.avonworldwide.com/dam/jcr:fb94edfa-3ed0-4418-9ddc-85f1c48c5c3d/Avon%20Global%20Womens%20Survey_Web.pdf

[1] Globalne badanie kobiet Avon: przemoc wobec kobiet i dziewcząt przeprowadzone w 2018 roku. Globalna ankieta przeprowadzona wśród 14 400 kobiet w 15 krajach na temat ich postaw i postrzegania relacji między płciami i przemocy w różnych formach.

AVON i Feminoteka skreślają przemoc wobec kobiet

25.11.2019

AVON i Feminoteka skreślają przemoc wobec kobiet  

– start ogólnopolskiej kampanii PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne”  

Dwie na pięć kobiet, które doświadczyły przemocy, nie wiedzą gdzie szukać pomocy1, a wiele z nich po prostu wstydzi się lub boi zgłosić akt przemocy. Dlaczego? „Nie mogę mówić o tym głośno”, „Nie należy się wtrącać” – to zdania, które wielokrotnie pojawiają się wgłowach pokrzywdzonych i świadków. Od dziś skreślenie przemocy będzie jednak znacznie łatwiejsze – pod hasłem „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” startuje ogólnopolska kampania firmy AVON i fundacji Feminoteka, które będą walczyć z przemocą w pozytywny sposób. Bohaterkami kampanii są kobiety, które odnalazły w sobie moc i wydostały się z przemocowej sytuacji. Aby ułatwić takie działanie wszystkim pokrzywdzonym, została również uruchomiona pierwsza w Polsce przeciwprzemocowa aplikacja mobilna AVON Alert. 

25 listopada w ramach światowej akcji „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” fundacja Feminoteka i firma AVON wspierana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i największe polskie miasta startują ze wspólną kampanią „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne”, w ramach której wspierają kobiety, i pokazują, że reagowania na przemoc nie należy się bać. 

 

haslo_avon

 

Nowe technologie sposobem na walkę z przemocą 

Zaledwie 60% pokrzywdzonych wierzy, że ich zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie.2 Aby ułatwić kobietom wzywanie pomocy w trudnych sytuacjach, organizatorzy kampanii stworzyli pierwszą w Polsce przeciwprzemocową aplikację. AVON Alert umożliwia szybki kontakt z telefonem wsparcia Feminoteki, który zapewnia bezpłatną, profesjonalną pomoc ofiarom i świadkom wszelkich rodzajów przemocy (tel. 888-88-33-88, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00). Aplikacja daje również możliwość dyskretnego wezwania pomocy w formie tekstowej. W aplikacji znajduje się także moduł edukacyjny, dzięki któremu można dowiedzieć się, co jest przemocą i jak sobie z nią radzić, oraz specjalny chat-bot, do którego można zwrócić się o pomoc 24 godziny na dobę.  

Start kampanii „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” to dla fundacji Feminoteka początek ważnego rozdziału. Od teraz będziemy mogły wspierać kobiety z doświadczeniem przemocy wznacznie szerszym wymiarze. Będzie to możliwe nie tylko dzięki wydłużonym godzinom pracy naszego numeru wsparcia, ale również aplikacji AVON Alert, z której kobiety mogą korzystać zawsze, kiedy tego potrzebują. Jestem przekonana, że te dwa narzędzia pozwolą uzyskać profesjonalną pomoc i odbudować poczucie mocy i odwagi wielu kobiet  podkreśliła Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka. 

Głośno o przemilczanych problemach 

Przemoc to w Polsce wciąż wstydliwy problem. Pokrzywdzeni iświadkowie często wolą przemilczeć temat, niż narażać się na niezrozumienie otoczenia. Potęguje to ich poczucie niepewności i strachu nawet w najbliższym otoczeniu. W ankiecie „Violence against women and girls”3 przeprowadzonej wśród 14400 kobiet z 15 krajów tylko 61% respondentek zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w swojej społeczności. Dyskretna aplikacja AVON Alert i telefon pomocowy Feminoteki to szansa, by Polki mogły odzyskać poczucie bezpieczeństwa i powiedzieć przemocy głośne „nie”. 

Przemoc niejedno ma imię – to nie tylko siniaki, ale także ograniczanie wolności, wydzielanie pieniędzy, czy wykorzystywanie psychiczne. Niewiele kobiet zdaje sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego w AVON od lat dbamy o bezpieczeństwo kobiet i sprzeciwiamy się przemocy każdego rodzaju. Naszymi działaniami chcemy nie tylko uświadomić kobietom, że mogą znajdować się w przemocowej sytuacji, ale przede wszystkim dać im moc, aby mogły się z niej uwolnić. Wierzymy, że mając w telefonie aplikację AVON Alert, wiele kobiet odważy się wyciągnąć rękę po pomoc i skreślić przemoc w swoim życiu – powiedziała Anna Werstler, dyrektor marketingu Avon Cosmetics Polska. 

Edukacją w przemoc 

Prawdziwą siłą firmy AVON jest ponad 200 tysięcy Polek, które rozwijają się zawodowo jako Ambasadorki Piękna. Wezmą one udział szkoleniach z ekspertkami Feminoteki w zakresie rozpoznawania przemocy i wspierania kobiet dotkniętych przemocą. Dzięki temu, gdy tylko zauważą niepokojące objawy wśród rodziny, znajomych lub klientek, będą potrafiły zareagować i udzielić im natychmiastowej pomocy. Ambasadorki Piękna AVON można zobaczyć również w materiałach promocyjnych kampanii, w tym na głównym plakacie akcji. 

Solidarność, która daje (po)moc  

Przemoc to wciąż zjawisko o zbyt dużej skali, by jeden podmiot mógł ją skutecznie wyeliminować. Dlatego też organizatorzy akcji postawili na koalicję przeciw przemocy z partnerami instytucjonalnymi. Kampanię swoim honorowym patronatem objęli prezydenci miast Warszawy, Wrocławia, Łodzi iPoznania, jak również Rzecznik Praw Obywatelskich.  

Przemoc wobec kobiet to wielowymiarowy problem, którego skutki dotyczą nie tylko ofiar, ale również ich rodzin, znajomych i całego społeczeństwa. W Biurze RPO stworzyliśmy listę dziesięciu obszarów, które wymagają natychmiastowych działań, aby skala przemocy wobec kobiet mogła się systematycznie zmniejszać. Jestem jednak świadomy, że ograniczenie tego zjawiska nie będzie możliwe bez solidarnych działań na rzecz edukacji społeczeństwa oraz skończenia kulturą milczenia i obwiniania ofiar. Bardzo cieszę się, że kampanię „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” wspiera szeroka koalicja trzeciego sektora, samorządów i biznesu – to olbrzymia szansa na zmianę postrzegania przemocy przez społeczeństwo i realne wsparcie ofiar – powiedział Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Spot promujący kampanię można obejrzeć pod adresem www.avonalert.pl/spot. Szczegóły kampanii oraz aplikacja AVON Alert są dostępne na stronach www.avonalert.plwww.avonkontraprzemoc.pl oraz www.feminoteka.pl. 

Dzień 12 – Przemocowe cykle

23.12.2014

Jesteśmy małżeństwem 9 lat. Pierwsze problemy zaczęły się, gdy byłam w ciąży ze starszym dzieckiem. Najpierw mąż ignorował moje viagra usa potrzeby, uważał, że wszystko wie najlepiej, wycofywał si e ze wspólnych ustaleń z czasem przestał okazywać zainteresowanie dzieckiem ostentacyjnie pokazując mi, że jeśli nie podporządkuję się jego żądaniom, to on nie będzie się interesować potrzebami dziecka. Pierwsze zdrady zaczęły http://viagranorx-canadianpharma.com/ się, gdy byłam w ciąży z drugim dzieckiem. Z czasem cialis copay card rozwinął się pełen repertuar działań przemocowych: wyzwiska, przemoc fizyczna i ekonomiczna. Mąż wyzywał mnie codziennie http://buygenericviagra-norx.com/ najgorszymi epitetami (także przy dzieciach), straszył tym, że nie będzie łożył na dzieci (czasem spełniał te groźby) i ostentacyjnie obnosił się z kolejnymi romansami. Moje działania (np. canadian pharmacy meds założenie Niebieskiej Karty) powodowały chwilowe polepszenie sytuacji, jednak po jakimś czasie mąż powracał do działań przemocowych, które w różnej formie wcw viagra on a pole match trwają do chwili obecnej. więcej >>

Dzień 11 – Tylko w czterech ścianach…

23.12.2014

Jestem mężatką od 3 lat. Wzięliśmy ślub po 4 latach znajomości, byłam zakochana i wpatrzona w mojego męża. Kiedy przeprowadzaliśmy się na wieś myślałam, że spełnią się moje marzenia. Jednak mąż coraz częściej się denerwował, robił awantury, tak jakbym to ja ponosiła winę za jego problemy w pracy. Na początku myślałam, że to normalne, że wkrótce minie. Oboje byliśmy zapracowani, dużo stresu, kredyt. Kiedy mąż zaczął nadużywać alkoholu, było jeszcze gorzej. Zauważyłam, że zaczęłam bać się wracać do domu nie wiedząc, co zastanę. Zdarzało się, że mnie popychał, bił, nie pozwalał wyjść z pokoju. Oczywiście wszystko to działo się w czterech ścianach. Na zewnątrz, wśród znajomych i rodziny wyglądaliśmy na wspaniałą, wspierającą się parę. Mąż okazywał mi zainteresowanie, był szarmancki, mówił, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie naszych problemów. Pomogła mi moja szefowa z pracy, bo widziała jak bardzo się bałam. To ona zadzwoniła do Niebieskiej Linii, przekazała mi, co mogę zrobić i umówiłam się na spotkanie. więcej >>