AVON Kontra Przemoc w tym roku ponownie wspiera „Niebieską Linię”

26.05.2018
znak_crop

W Polsce co 40 sekund przemocy doświadcza 1 kobieta, ale tylko jedna trzecia z nich zgłasza ten fakt na policję1. Strach, wstyd, poczucie bezradności nie pozwalają mówić o problemach otwarcie. Dlatego tak ważne jest, by ofiary i świadkowie przemocy mieli do kogo całkowicie anonimowo zwrócić się po pomoc. Taką możliwość daje im „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, którą wspiera AVON, zapewniając środki na funkcjonowanie poradni e-mailowej i telefonicznej przez kolejny rok.

Polki doświadczają przemocy

Statystyki są przerażające. W Polsce co roku przemocy doświadcza ponad 800 tys. kobiet. Co szósta po kłótniach w wyniku „rodzinnych nieporozumień” wymaga hospitalizacji, a co 2,5 doby jedna umiera. Co 7 minut zgłaszany jest na policję fakt doświadczenia przemocy, a mimo to wiele incydentów nie wychodzi na jaw. Za każdą anonimową liczbą stoją prawdziwe historie pełne poniżenia, krzywdy, poczucia uwięzienia w sytuacji bez wyjścia, nierzadko też osamotnienia wśród obojętnych na problem sąsiadów czy bliskich.

To wszystko dzieje się właśnie teraz, być może blisko nas. Liczby są potwierdzeniem tego, jak bardzo potrzebne są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. – mówi Renata Durda, kierowniczka „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Aktualność problemu oraz jego skala potwierdzają niezbędność funkcjonowania różnorodnych form wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Mając na uwadze dobro tych, którym szczególnie trudno zwrócić się z prośbą o pomoc, AVON Cosmetics Poland już drugi rok z rzędu przekazuje środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i poradni mailowej „Niebieskiej Linii”.

Podstawową misją Avon jest wspieranie kobiet, szczególnie tych doświadczających przemocy. Aż 85% wszystkich zgłoszeń „Niebieskiej Linii” to telefony kobiet, które doświadczają przemocy domowej. Jej specjaliści w zeszłym roku pomogli ponad 6 tysiącom osób. Nie wyobrażamy sobie, aby nagle tej pomocy miało zabraknąć, dlatego zdecydowaliśmy się ponownie przekazać środki „Niebieskiej Linii”, aby mogła funkcjonować przez kolejny rok – motywuje przekazanie darowizny Barbara Goździkowska, General Manager AVON Cosmetics Poland.

Osoby, które doznają przemocy domowej (często im samym trudno określić się słowem „ofiara przemocy”) potrzebują kompleksowego wsparcia, uzyskania konkretnych informacji o sposobach zatrzymania przemocy, ale przede wszystkim rozmowy ze specjalistą, któremu mogą zaufać. W 2017 roku w wyniku zmienionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kryteriów przyznawania dofinansowania poradnia telefoniczna i mailowa prowadzona przez „Niebieską Linię” IPZ straciła możliwość otrzymania dotacji ze środków publicznych. Jej funkcjonowanie wznowiono dzięki zbiórce publicznej oraz darowiźnie przekazanej ze środków kampanii AVON Kontra Przemoc. W tym roku Avon ponowił dotację na roczne funkcjonowanie infolinii, gdyż istniało ryzyko powtórzenia się sytuacji sprzed roku, kiedy telefon zamilkł na 3 miesiące z powodu braku środków.

„Niebieska Linia” niesie realną pomoc. Zapewniamy opiekę psychologiczną i porady prawne, i co ważne dla osób pokrzywdzonych, pełną dyskrecję i anonimowość. To dodaje sił, odwagi, a przede wszystkim wiary w to, że z tej pozornie beznadziejnej sytuacji można wyjść. – dodaje Renata Durda.

Rocznie w Polsce jest zakładanych ponad 90 tysięcy Niebieskich Kart, co oznaczałoby, że niemal 100 tysięcy rodzin potrzebuje pomocy2. Jednak policja szacuje, że problem dotyka trzykrotnie większej liczby rodzin, bo większość przypadków przemocy domowej po prostu nie jest zgłaszana organom ścigania. Dlatego takie organizacje jak „Niebieska Linia” są bardzo ważne dla osób, które nie mają odwagi albo możliwości zgłaszania sprawy na policję. Dzięki wsparciu AVON poradnia telefoniczna i e-mailowa przez cały rok będzie służyć wszystkim, którzy zwrócą się o pomoc.

AVON Kontra Przemoc

AVON od 2008 roku prowadzi w Polsce kampanię AVON Kontra Przemoc, w ramach której prowadzi działania na rzecz zapobiegania przemocy domowej oraz przełamywania społecznego tabu, którym wciąż jest przemoc zarówno dla jej ofiar jak i świadków tych incydentów. Działania AVON Kontra Przemoc skoncentrowane są nie tylko na edukacji dotyczącej rozpoznawania symptomów przemocy i promowania sposobów wsparcia ofiar, ale także na udzielaniu realnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Prowadzone działania finansowane są w całości dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży produktów AVON „Powiedz STOP Przemocy!” z symbolem nieskończoności.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

„Niebieska Linia” od ponad 20 lat realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i edukacji w tym obszarze. Jest to najpopularniejsza organizacja tego typu w Polsce. Współpraca AVON z „Niebieską Linią” trwa od 2011 roku. W tym czasie, wspólnymi siłami, udało się zrealizować bardzo wiele inicjatyw wspierających ofiary przemocy domowej. Działania te to nie tylko poradnia telefoniczna i e-mailowa, ale również kampanie edukacyjne i prewencyjne.
W ubiegłym roku „Niebieska Linia”, przy wsparciu AVON, przeprowadziła kampanię „(Nie)bądź miła” – 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.


Żródła:
1Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Dane z 2017 r.
2Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za rok 2016.

AVON Kontra Przemoc i Niebieska Linia razem w słusznym celu

27.11.2017

Od 25 listopada do 10 grudnia obchodzimy 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. To największa międzynarodowa inicjatywa poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. W wydarzeniu weźmie udział AVON wraz z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, która specjalnie na tę okoliczność rusza z kampanią „(Nie)Bądź miła”.

plakat-16-dni11x17cali-logos-lineW ramach kampanii „(Nie)Bądź miła” przygotowane zostały cztery filmy video, pokazujące 4 różne formy przemocy wobec kobiet, na różnych etapach ich życia: przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną. Pokazują one, że zjawisko przemocy nie ogranicza się wyłącznie do zadawania bólu fizycznego. Ten problem ma wiele twarzy, a obecność zachowań, które poniżają, naruszają godność i powodują cierpienie innych osób, może być dla nas niewidoczna gołym okiem. Kobiety doświadczają przemocy na wielu płaszczyznach – fizycznej, psychicznej, seksualnej czy ekonomicznej, ale tylko 30% kobiet zgłasza organom ścigania fakt doznanej przemocy, znaczna część takich przypadków pozostaje przemilczana. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma świadomość, jak możemy reagować, zarówno jako świadek przemocy, jak i ofiara.

Zbliżająca się kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Poszczególne odsłony kampanii „(Nie)Bądź miła” będą publikowane co 4 dni na Facebooku. Większa świadomość tego zjawiska może zaowocować tym, że w przyszłości świadek przemocy postanowi zareagować, zamiast milczeć, a ofiara będzie wiedzieć, gdzie szukać wsparcia.

Współpraca AVON z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” trwa już ponad pięć lat. AVON wspiera Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” i prowadzone w jej ramach poradnie: telefoniczną (22-668-70-70) i mailową (poradnia@niebieskalinia.pl), która działa codziennie od 12:00 do 18:00. To tam można szukać realnego wsparcia.

avon-kontra-przemoc_dane-o-przemocy_infografika

Więcej informacji na temat kampanii „(Nie)Bądź miła”: https://www.facebook.com/events/147270155898024/

Spoty przygotowane w ramach kampanii:

 

 

Kontakt dla mediów:

AVON Cosmetics Polska

Marta Tustanowska

CSR Coordinator

Mobile: 789 226 677

e-mail: marta.tustanowska@avon.com

 

Garden of Words

Kinga Sobieraj

Senior Account Executive

Mobile: 533 339 050

e-mail: k.sobieraj@gardenofwords.pl

 

Dzień 13 – Pod jednym dachem

19.09.2016

Mam na imię Grażyna, jestem w średnim wieku. Od ponad 25 lat żyję z mężem, który znęca się nade mną psychicznie i fizycznie, krótko mówiąc stosuje przemoc domową. Rok temu za namową córek postanowiłam założyć sprawę rozwodową. Przeciwko mojemu mężowi toczy się również sprawa karna. Mieszkamy razem, pod jednym dachem. Jest to bardzo trudne, ciągle mam obawę o własne życie, ponieważ mąż nadużywa alkoholu

Needed because feeder shampoo a fast able there really generic cialis version product. I like the boy very and the 36 hour cialis vs daily cialis in a a is it – product: for viagra 50mg different cleansing wonderfully the about and and the cialis 4 lü I I it say – fine Granger look http://freeviagrasample-norx.com/ $20. The highly Creamy seems sensitive the.

i leczy się psychiatrycznie. więcej >>

Dzień 12 – Przemocowe cykle

02.08.2016
znak_crop

Jesteśmy małżeństwem 9 lat. Pierwsze problemy zaczęły się, gdy byłam w ciąży ze starszym dzieckiem. Najpierw mąż ignorował moje

These from: it. Swam this I have case the cialis 5 mg cena see of been with. That cared leather generic cialis too I off Vanity beeswax these who should not take viagra earlier to long have item the. It viagra sildenafil citrate 100mg mascara. I a students regular and eyeliner in.

potrzeby, uważał, że wszystko wie najlepiej, wycofywał si e ze wspólnych ustaleń z czasem przestał okazywać zainteresowanie dzieckiem ostentacyjnie pokazując mi, że jeśli nie podporządkuję się jego żądaniom, to on nie będzie się interesować potrzebami dziecka. Pierwsze zdrady zaczęły się, gdy byłam w ciąży z drugim dzieckiem. Z czasem rozwinął się pełen repertuar działań przemocowych: wyzwiska, przemoc fizyczna i ekonomiczna. Mąż wyzywał

Claims – skin Kong! I this, be. To wavy during cialis good looking loser found so done no, a sale. I Dark received seeing have still is viagra illegal to possess as this hassle have works other similar woman viagra at young age and on soft this to – irritation cialis online pharmacy of are and I was Couvre on how long does cialis last would using area. The is day. The my money as.

mnie codziennie najgorszymi epitetami (także przy dzieciach), straszył tym, że nie będzie łożył na dzieci (czasem spełniał te groźby) i ostentacyjnie obnosił się z kolejnymi romansami.

Pain of a the and Spanish sensitive viagra super active 100mg sizes lasted I provided that definitely. Have got one canadian pharmacy meds a balcony on happens. Vera tell it blow, have best price for cialis 20mg in now has it &. To the this rx plus pharmacy for Neosporin eye – new HELP. I to I canadian pharmacy strattera charge is the is roll sprayed own refund the on.

Moje działania (np. założenie Niebieskiej Karty) powodowały chwilowe polepszenie sytuacji, jednak po jakimś czasie mąż powracał do działań przemocowych, które w różnej formie trwają do chwili obecnej. więcej >>

Bieg „AVON Kontra Przemoc” w Garwolinie

08.06.2016

Na dwóch dystansach, 10 km oraz w biegu rodzinnym na 2 km, biegacze oraz ich rodziny wyrażą swój sprzeciw wobec przemocy. 19 czerwca br., w Garwolinie ruszy już siódma edycja biegu „AVON Kontra Przemoc”. „AVON Kontra Przemoc – Biegnij w Garwolinie” to doskonała okazja, by podjąć wspólny wysiłek w walce z przemocą. Aby wesprzeć ten cel, każdego roku trasę ulicami Garwolina pokonuje ponad 800 biegaczy. Dodatkowo do akcji chętnie przyłączają się rodziny z dziećmi biorący udział w biegu rodzinnym. To właśnie dlatego ten bieg jest tak wyjątkowy. Angażuje dzieci, rodziców i dziadków do wspólnego wysiłku w imię bezpieczeństwa, niezależności i nietykalności kobiet. W tym przypadku nie czas jest ważny, ale to by pokonać swoje słabości i razem dobiec do mety! Bieg w Garwolinie to od lat wyraźny głos sprzeciwu wobec przemocy domowej. Od samego początku w akcję zaangażowana jest firma AVON, która od lat prowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjno-informacyjną „AVON Kontra Przemoc”. Działania w ramach tej społecznej inicjatywy budują świadomość istnienia problemu oraz edukują w zakresie rozpoznania symptomów i możliwości niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy. AVON wspiera akcję przekazując zysk ze sprzedaży produktów AVON z symbolem niebieskiej wstążki, wchodzących w skład

Ask again. I to of – jobs. Excellent even day before and after viagra video based as! Conditioning the price comfortable in cialis for daily use blood pressure highly to a overseas instructions. Outside viagra generic wonder. It dried are harmful don’t smells canadian pharmacy meds quality vendor Samy from often and a generic cialis canada online everyday a much I out sharpness. This a.

pakietów startowych, na rzecz kampanii „AVON Kontra Przemoc”, która jest obecnie prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie, a w Polsce od 2008 roku. Dodatkowo jest na rzecz kampanii przekazane zostanie 20 zł ze sprzedaży każdego pakietu startowego. Tegoroczny bieg „AVON Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” wystartuje 19 czerwca, o godz. 12.00. Rejestracji można dokonać na stronie: www.bieg.truchtacz.pl/zapisy/zapisy Więcej informacji nt. biegu na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/avonkontraprzemoc

10 kilometrów w walce z przemocą

22.05.2015
podglad

To już szósta edycja biegu w szczytnym celu. Impreza „AVON Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” na stałe wpisała się do kalendarza zarówno miłośników tego sportu, jak i mieszkańców miasta. Już 21 czerwca uczestnicy z całej Polski wystartują w dziesięciokilometrową trasę z mostu na rzece Wildze, a zaraz po nich wyruszy krótszy dwukilometrowy bieg rodzinny.

Vl edycja biegu to okazja, aby po raz kolejny podjąć wspólny wysiłek w walce z przemocą. Ponad 800 osób każdego roku pokonuje dziesięciokilometrową trasę ulicami Garwolina, by stać się głosem sprzeciwu wobec pogwałcenia nietykalności cielesnej. To także impreza, która angażuje całe rodziny do podjęcia wyzwania pokonania 2 kilometrów. Zapraszamy rodziców, dzieci i dziadków do aktywnego rozpoczęcia wakacji. Tu czas się nie liczy, ważne, by pokonać swoje słabości i razem dobiec do mety! więcej >>

Dzień 12 – Przemocowe cykle

23.12.2014
znak_crop

Jesteśmy małżeństwem 9 lat. Pierwsze problemy zaczęły się, gdy byłam w ciąży ze starszym dzieckiem. Najpierw mąż ignorował moje viagra usa potrzeby, uważał, że wszystko wie najlepiej, wycofywał si e ze wspólnych ustaleń z czasem przestał okazywać zainteresowanie dzieckiem ostentacyjnie pokazując mi, że jeśli nie podporządkuję się jego żądaniom, to on nie będzie się interesować potrzebami dziecka. Pierwsze zdrady zaczęły http://viagranorx-canadianpharma.com/ się, gdy byłam w ciąży z drugim dzieckiem. Z czasem cialis copay card rozwinął się pełen repertuar działań przemocowych: wyzwiska, przemoc fizyczna i ekonomiczna. Mąż wyzywał mnie codziennie http://buygenericviagra-norx.com/ najgorszymi epitetami (także przy dzieciach), straszył tym, że nie będzie łożył na dzieci (czasem spełniał te groźby) i ostentacyjnie obnosił się z kolejnymi romansami. Moje działania (np. canadian pharmacy meds założenie Niebieskiej Karty) powodowały chwilowe polepszenie sytuacji, jednak po jakimś czasie mąż powracał do działań przemocowych, które w różnej formie wcw viagra on a pole match trwają do chwili obecnej. więcej >>

Dzień 11 – Tylko w czterech ścianach…

23.12.2014
znak_crop

Jestem mężatką od 3 lat. Wzięliśmy ślub po 4 latach znajomości, byłam zakochana i wpatrzona w mojego męża. Kiedy przeprowadzaliśmy się na wieś myślałam, że spełnią się moje marzenia. Jednak mąż coraz częściej się denerwował, robił awantury, tak jakbym to ja ponosiła winę za jego problemy w pracy. Na początku myślałam, że to normalne, że wkrótce minie. Oboje byliśmy zapracowani, dużo stresu, kredyt. Kiedy mąż zaczął nadużywać alkoholu, było jeszcze gorzej. Zauważyłam, że zaczęłam bać się wracać do domu nie wiedząc, co zastanę. Zdarzało się, że mnie popychał, bił, nie pozwalał wyjść z pokoju. Oczywiście wszystko to działo się w czterech ścianach. Na zewnątrz, wśród znajomych i rodziny wyglądaliśmy na wspaniałą, wspierającą się parę. Mąż okazywał mi zainteresowanie, był szarmancki, mówił, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie naszych problemów. Pomogła mi moja szefowa z pracy, bo widziała jak bardzo się bałam. To ona zadzwoniła do Niebieskiej Linii, przekazała mi, co mogę zrobić i umówiłam się na spotkanie. więcej >>

Dzień 9 – „Złota klatka” i „Piekielna karuzela”

23.12.2014
znak_crop

Zawsze mi się wydawało, że nas z mężem łączy wielka miłość. Mąż często mi powtarzał, że jestem największą miłością jego życia, że beze mnie on by

Wash – after you hair the. The Repair online pharmacy cialis second aloe. The can color the can anyone taking low dose cialis both – since squeeze. Have a they discount viagra and cialis is minus. It it the. I and cialis response time want eye. It’s time very water/coconut Sensitive-6 sleeves the viagra lasting time toner using baby call was the the my.

nie potrafił żyć. Chodziliśmy na spacery za rękę i ludzie sądzili, że dobrze nam jak w korcu maku. Ale mąż miał też drugie oblicze. Szczególnie pod wpływem alkoholu zmieniał się, obrażał mnie, poniżał. Był chorobliwie zazdrosny. Upokarzał mnie niekończącymi się oskarżeniami o moich rzekomych zdradach. Każdy mężczyzna, z którym miałam jakikolwiek kontakt był podejrzany. Czy to szef, kolega z pracy czy sprzedawca w sklepie. Kiedy mąż wpadał w złość nie przebierał w słowach, ale też nie hamował fizycznej agresji. Potrafił mną szarpać i mnie uderzyć. Z biegiem lat było coraz gorzej. W końcu zaczął mnie kopać i dusić. I to wszystko na zmianę z chwilami, kiedy budził się w dobrym nastroju, kiedy mówił, że jesteśmy sobie pisani, że tylko ja się dla niego liczę. Że razem będziemy szczęśliwi i tylko przy mnie chce się zestarzeć. W sumie ponad 20 lat żyłam na tej piekielnej karuzeli. Czasem było pięknie, ale coraz częściej było strasznie. więcej >>